Výuka informatiky na ZŠS v době digitální

7. 2. 2023

Přestože Rámcový vzdělávací program ZŠS neprošel revizí, jeho rámec však školám umožňuje reagovat na změny, které s sebou současná digitální doba přináší – vždyť digitální technologie vstupují i do života žáků se závažnějším mentálním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole speciální.

Zejména tablety a chytré telefony pro ně mohou znamenat důležitou podporu v procesu učení a sloužit jako kompenzační pomůcka. Podívejte se, jak tyto žáky učit pracovat s technologiemi, a načerpejte inspiraci z různých aktivit, které můžete využít.

O své zkušenosti se podělily:
 

🔹 Lenka Říhová, zástupkyně ředitelky ze ZŠS Poděbrady
🔹 Iva Jelínková, ICT koordinátorka ze ZŠS Poděbrady
🔹 Martina Lejsková, třídní učitelka speciální třídy v ZŠ Orlí Liberec
🔹 Renata Votavová – garantka speciálního vzdělávání v Národním pedagogickém institutu ČR
​​​​​​​🎤 Moderátorem byl jako obvykle Josef Dašek – tajemník Digikoalice

Další informace k tématu najdete v článcích: