kdo mi pomůže

Kde hledat pomoc při zavádění změn.

Konzultace, nabídka vzdělávání a kontakty na pomoc přímo v regionech.

vzdělávání a webináře

podpora školám

Seznamte se s metodickou podporou NPI ČR pro školní rok 2021–2022 v oblasti ICT. Webináře, workshopy, kurzy, konzultace a další podpora jsou určeny všem školám, které se připravují na výuku nové informatiky a aplikaci digitálních kompetencí ve výuce. Můžete se o ně přihlásit i prostřednictvím krajských metodiků v Krajských pracovištích NPI ČR (viz více o podpoře).

podpora pro začínající školy

rozvoj znalostí  - vzdělávací kurzy 


další podpora

DIGI plovárny

Používáte již digitální nástroje v rámci své výuky? Nevíte si rady? Chcete se dozvědět, jak a co se osvědčilo vašim kolegům? Přijďte načerpat zkušenosti kolegů a podělit se o ty své na DIGI plovárnu. Nejde o klasickou vzdělávací akci, kterou obsahově vede lektor, ale naopak – obsahovou náplň tvoří sami účastníci. Vyberte si tematicky zaměřenou DIGI plovárnu a přihlaste se. 

přímá podpora a konzultace

Využíváte konzultací k revizi RVP v digitální oblasti? Pokud ještě ne, obraťte se na naše zkušené konzultanty a proberte s nimi plánované revize ICT nad Vašimi vzdělávacími programy. Získejte podporu na míru přímo pro Vaši školu. Konzultovat můžete online nebo prezenčně, záleží na Vaší domluvě s konzultantem. Konzultace jsou zdarma a je možné je využívat i opakovaně. Nebojte se zeptat. Jsme tu pro Vás a pro Vaši školu! 

V případě zájmu kontaktujte naše krajské metodiky pro revize ICT (viz formulář). Přehled kontaktů na jednotlivá krajská pracoviště naleznete také v sekci Kdo mi pomůže ZDE

 • Vyberte
 • Ing. Irena Vajen, Brno
 • Bc. Gabriela Švehlová, České Budějovice
 • Bc. Andrea Černá, Hradec Králové
 • Mgr. Markéta Palečková, Hradec Králové
 • Jana Říčařová, Hradec Králové
 • Mgr. Alena Lukášová, Jihlava
 • Mgr. Dana Chmelová, Karlovy Vary
 • Mgr. Danuše Kubová, Karlovy Vary
 • Mgr. Marie Beranová, Liberec
 • Mgr. Hana Lipenská, Liberec
 • Mgr. Jakub Marinov, Olomouc
 • Mgr. Pavel Pecník, Ostrava
 • Ing. Eva Veličková, Ph.D., Ostrava
 • Mgr. Aneta Sebera Měřinská, Ostrava
 • Mgr. Martina Kullová, Ostrava
 • Ing. Veronika Bártová, Pardubice
 • Mgr. Jarmila Záhoříková, Plzeň
 • Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková, Plzeň
 • Mgr. Anna Kovaříková, Praha a střední Čechy
 • Mgr. Jana Šímová, Praha a střední Čechy
 • Ing. Lukáš Vaníček, Ústí nad Labem
 • Ing. Lukáš Slovák, Zlín
 • Mgr. Zdeněk Duša, Zlín

On-line kurz, který zdarma poskytne učitelům i lektorům dostatek informací a podnětů, jak rozvíjet informatické myšlení. V průběhu 6 týdnů porozumíte tomu, co znamená myslet informaticky, proč je informatické myšlení důležité a jak informatické myšlení rozvíjet. Informatické myšlení zdaleka není jen záležitostí informatiků.
Jaké jsou možnosti robotických stavebnic a školních robotů se dozvíte na on-line kurzu určeném pro učitele a lektory v základním vzdělávání. V tomto kurzu zjistíte, jak roboti přemýšlejí, jak s nimi spolupracovat a především, proč je to důležité.

Na tomto kurzu zjistíte, jaké digitální kompetence rozlišujeme, jak je dělíme a také, jak tyto digitální kompetence můžete začít vědomě rozvíjet u svých žáků. V kurzu na vás čekají konkrétní příklady dobré praxe a sami si vyzkoušíte nástroje, které vám pomohou v zapojení žáků do výuky.

Tento kurz je určen všem zájemcům o rozvoj digitální gramotnosti, především však rodičům. Absolvovat jej však mohou i učitelé, neboť se dozvědí, jaké aktivity v prostředí domova rozvíjejí digitální kompetence, a návody k tomu, jak je realizovat se svými dětmi.

Webinář představuje spektrum podkladů pro potenciální lektory a popularizátory rozvoje digitálních kompetencí učitelů, ale také nástroje pro samotné učitele, které slouží ke zhodnocení a zmapování vlastních digitálních kompetencí. Věnuje se i aplikaci Profil Učitel21. 
Cílem webináře je seznámit učitele se strukturací vědomostí prostřednictvím různých organizérů s přihlédnutím k individuálnímu přístupu k žákovi v organizaci jeho vědomostí. Webinář se zaměřuje i na různé způsoby interpretace dat i jejich grafické znázornění (mapy pojmů, pojmové a myšlenkové mapy, diagramy a další typy organizérů) a kromě samotných zásad tvorby ukazuje i různé nástroje a příklady samotného využití v hodinách. 

další aktuální webináře, workshopy

vzdělávací kurzy

záznamy z kulatých stolů 

záznamy doporučených webinářů 

záznamy doporučených konferenci 

databáze relevantních zdrojů


další přímá podpora ve školách

seznam ICT koordinátorů a krajských informačních metodiků projektu SYPO


potřebujete se zeptat