kdo mi pomůže

Kde hledat pomoc při zavádění změn.

Konzultace, nabídka vzdělávání a kontakty na pomoc přímo v regionech.

vzdělávání a webináře

podpora školám, které zahájí výuku od 1. září 2021 

Školy, které se přihlásily o podporu pro zahájení výuky od 1. září 2021, mohou čerpat podporu v rámci tzv. startovacího balíčku. Školy se budou na webináře a workshopy přihlašovat přes krajská pracoviště NPI. 

základní startovací webináře

On-line kurz, který zdarma poskytne učitelům i lektorům dostatek informací a podnětů, jak rozvíjet informatické myšlení. V průběhu 6 týdnů porozumíte tomu, co znamená myslet informaticky, proč je informatické myšlení důležité a jak informatické myšlení rozvíjet. Informatické myšlení zdaleka není jen záležitostí informatiků.
Jaké jsou možnosti robotických stavebnic a školních robotů se dozvíte na on-line kurzu určeném pro učitele a lektory v základním vzdělávání. V tomto kurzu zjistíte, jak roboti přemýšlejí, jak s nimi spolupracovat a především, proč je to důležité.

Na tomto kurzu zjistíte, jaké digitální kompetence rozlišujeme a jak je dělíme. Především však zjistíte, jak tyto digitální kompetence můžete začít vědomě rozvíjet u svých žáků. V kurzu na vás čekají konkrétní příklady dobré praxe a sami si vyzkoušíte nástroje, které vám pomohou v zapojení žáků do výuky.

Tento kurz je určen všem zájemcům o rozvoj digitální gramotnosti, především však rodičům. Absolvovat jej však mohou i učitelé, neboť se dozvědí, jaké aktivity v prostředí domova rozvíjejí digitální kompetence, a návody k tomu, jak je realizovat se svými dětmi.

Webinář představuje spektrum podkladů pro potenciální lektory a popularizátory rozvoje digitálních kompetencí učitelů, ale také nástroje pro samotné učitele, které slouží ke zhodnocení a zmapování vlastních digitálních kompetencí. Věnuje se i aplikaci Profil Učitel21. Webinářem provázejí Daniela Růžičková, garantka oboru informatika a informační a komunikační technologie z Národního pedagogického institutu, a Ondřej Neumajer, konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání. Webinář byl realizován Odborem řízení a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT.
Cílem webináře je seznámit učitele se strukturací vědomostí prostřednictvím různých organizérů s přihlédnutím k individuálnímu přístupu k žákovi v organizaci jeho vědomostí. Webinář se zaměřuje i na různé způsoby interpretace dat i jejich grafické znázornění (mapy pojmů, pojmové a myšlenkové mapy, diagramy a další typy organizérů) a kromě samotných zásad tvorby ukazuje i různé nástroje a příklady samotného využití v hodinách. 

nové a aktuální webináře

videokonference a konference

záznamy doporučených webinářů 

záznamy doporučených konferenci 

databáze relevantních zdrojů


přímá podpora ve školách

seznam ICT koordinátorů a metodiků


potřebujete se zeptat