kdo mi pomůže

Kde hledat pomoc při zavádění změn.

Konzultace, nabídka vzdělávání a kontakty na pomoc přímo v regionech.

vzdělávání a webináře

školy se mohou hlásit o podporu pro zahájení výuky od 1. záři 2021

Nabízíme webináře, workshopy a konzultace školám, které chtějí začít výuku dle upraveného RVP ZV již 1. září 2021. První webináře pro zájemce se budou konat už v březnu. Abychom mohli nabídku co nejlépe plánovat, prosíme školy, které mají zájem o podporu, o vyplnění dotazníku do konce března. Dotazník zabere 5 minut a vyplněné údaje budou sloužit pouze ke společné komunikaci a spolupráci.

základní startovací webináře

jak rozvíjet informatické myšlení

On-line kurz, který zdarma poskytne učitelům i lektorům dostatek informací a podnětů, jak rozvíjet informatické myšlení. V průběhu 6 týdnů porozumíte tomu, co znamená myslet informaticky, proč je informatické myšlení důležité a jak informatické myšlení rozvíjet. Informatické myšlení zdaleka není jen záležitostí informatiků.

úvod do školní robotiky

Jaké jsou možnosti robotických stavebnic a školních robotů se dozvíte na on-line kurzu určeném pro učitele a lektory v základním vzdělávání. V tomto kurzu zjistíte, jak roboti přemýšlejí, jak s nimi spolupracovat a především, proč je to důležité.
Webinář představuje spektrum podkladů pro potenciální lektory a popularizátory rozvoje digitálních kompetencí učitelů, ale také nástroje pro samotné učitele, které slouží ke zhodnocení a zmapování vlastních digitálních kompetencí. Věnuje se i aplikaci Profil Učitel21. Webinářem provázejí Daniela Růžičková, garantka oboru informatika a informační a komunikační technologie z Národního pedagogického institutu, a Ondřej Neumajer, konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání. Webinář byl realizován Odborem řízení a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT.
Cílem webináře je seznámit učitele se strukturací vědomostí prostřednictvím různých organizérů s přihlédnutím k individuálnímu přístupu k žákovi v organizaci jeho vědomostí. Webinář se zaměřuje i na různé způsoby interpretace dat i jejich grafické znázornění (mapy pojmů, pojmové a myšlenkové mapy, diagramy a další typy organizérů) a kromě samotných zásad tvorby ukazuje i různé nástroje a příklady samotného využití v hodinách. 

nové a aktuální webináře

videokonference a konference

záznamy doporučených webinářů a konferencí

databáze relevantních zdrojů


přímá podpora ve školách

seznam ICT koordinátorů a metodiků


potřebujete se zeptat