Konference
EDUCA 2023

Cíl je cesta…
Digitální svět zítřka

V Liberci 9. října 2023 

ANOTACE

- WORKSHOPY


WORKSHOPY


V odpolední části probíhaly workshopy ve dvou blocích, účastníci si vybrali vždy jeden v každém bloku

Témata workshopů:
 

NOVÁ INFORMATIKA

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE


NOVÁ INFORMATIKA

Jan Juříček

Pracuje jako zástupce ředitele pro pedagogiku na Základní škole Strossmayerovo náměstí v Praze. Na škole vyučuje angličtinu a informatiku, mezi jeho oblíbené informatické pomůcky patří Microbiti a 3D tiskárna. Své zkušenosti s výukou nové informatiky sdílí na webu www.ucimesrooty.cz

Programování her na základní škole

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1. i 2. stupeň, informatika

Chtěli byste vyzkoušet programování her na základní škole v běžných hodinách informatiky? Hledáte platformu, která je volně přístupná a obsahuje připravené návody? Chtěli byste si na workshopu naprogramovat vlastní hru s pixel artovou grafikou?

Pokud je Vaše odpověď „ano!“, tak je workshop Programování her na základní škole právě pro vás! Vyzkoušíme si krok za krokem tvorbu vlastní hry na platformě Make Code Arcade. Vysvětlíme si základní principy platformy a hned se podíváme na několik herních designů, které můžete přenést do vlastních hodin informatiky.


drobna

Anna Drobná

Věnuje se zejména výzkumu na Univerzitě Karlově v oblasti výuky digitálních technologií na 1. stupni ZŠ. Je spoluautorkou didaktických materiálů k seriálu Datová Lhota.

Cyril Brom

Působí jako docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Založil a řídí laboratoř Amulab. Zajímá se především o didaktiku informatiky a o to, jak se lidé učí pomocí multimediálních materiálů, jako jsou animace nebo výukové hry. Spolupracuje s Českou televizí na tvorbě těchto materiálů. V minulosti se věnoval i umělé inteligenci, výpočetním neurovědám a počítačovému modelování. Podílel se i na projektech Kingdom Come: Deliverance, Československo 38–89, Pogamut a Evropa 2045.

Datová Lhota: O digitálních technologiích zábavně

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠1. i 2. stupeň, informatika

„Digitální technologie“ jsou jeden ze čtyř okruhů nové informatiky.
Ukážeme si, jak učitelé 1. stupně ZŠ, kteří informatiku sami nikdy nestudovali, mohou jednoduše a zábavně tento okruh vyučovat pomocímodelových hodin k animovanému seriálu Datová Lhota.


Aleš Dlouhý

Je zástupcem ředitele a učitelem informatiky na 1. stupni na Základní škole, Liberec, Lesní 575/12. V rámci Národního pedagogického institutu pracuje na částečný úvazek jako krajský informační metodik pro Liberecký kraj. Všem školám v kraji nabízí konzultace zaměřené na zavádění nové informatiky a rozvoj digitální kompetence. Dlouhodobě využívá dostupných moderních technologií ke vzdělávání svých žáků a nejen žákům, ale i svým kolegům a kolegyním se snaží ukázat, že digitální technologie by měly mít ve výuce své pevné místo.

Umělá inteligence na základní škole

1. stupeň

Umělá inteligence vstoupila v posledních měsících do našich životů s nebývalou intenzitou. Studentům píše domácí úkoly, uchazečům o zaměstnání průvodní dopisy, ve světě již nejeden student obhájil svou diplomovou práci, kterou napsal pomocí umělé inteligence během několika málo dní. 
Může být umělá inteligence nápomocna také pedagogům 1. či 2. stupně základní školy? Může. Prostřednictvím praktických ukázek si ukážeme, jak jejího potenciálu můžeme využít i my učitelé. 
Jste-li v této oblasti začátečník a nevíte si s AI prozatím rady, je tento kurz určen právě Vám. 


Tomáš Bartůněk

Působí na 1. i 2. stupni základní školy jako učitel nové informatiky. Je garantem informatiky NPI a v Jablonci nad Nisou vybudoval největší tiskové a robotické centrum v regionu, které je komunitním centrem všech aktivních učitelů.

S ozoboty na cestách

2. stupeň, informatika

Workshop je určen těm, kteří už mají malého ozobota, pracují s ním a hledají další inspiraci. Vyzkoušíme si práci s novou mapou, na které budeme jednak pracovat s ozokódy, jednak
v aplikaci Ozoblockly objevovat nové cesty. 


Jindra Drábková

Je zaměstnaná jako odborná asistentka na Katedře geoinformatiky a didaktiky informatiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Na fakultě garantuje několik předmětů určených pro budoucí učitele informatiky. Je spoluautorkou učebnic Základy informatiky (pro 1. a 2. stupeň), které vznikly v rámci projektu Informatické myšlení. Spolupracovala na projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti.

Jan Berki

Byl součástí týmu, který dlouhodobě pracoval na úpravě vzdělávacího obsahu týkajícího se informatiky. Je původně učitelem informatiky pro 2. st. ZŠ, ale poslední roky se věnoval také 1. st. Je hlavním autorem učebnic Základy informatiky pro oba stupně, které vznikly v projektu PRIM. Jako odborný asistent na FP TUL garantuje a vyučuje předměty zaměřené na didaktiku informatiky a rozvoj digitální kompetence.

Modely napříč obory

2. stupeň, informatika

Schopnost využívat modely k popisu či k řešení problémů má nově ve svém obsahu explicitně informatika. S modely pracují ale i další obory. Na začátku semináře si prakticky osvojíme, co je podstata modelů. Následně budeme hledat modely, které používají ve výuce jiné vzdělávací obory. Cílem je vyzkoušet si přemýšlet nad modely a úlohami tak, aby bylo dosahováno očekávaných výstupů jak oborových, tak informatických.
Zároveň chceme seminářem podpořit mezioborovou diskusi a nabourávání předmětového vidění vzdělávacího obsahu.


Martin Gembec

Pracuje v planetáriu v iQLANDII a má tak dnes spíše blíže ke hvězdám. Povahou je ale také učitel. Vyučuje informatiku na 1. a 2. stupni ZŠ a věnuje se rozvoji pedagogů v digitální gramotnosti a nové informatice v rámci Elixíru do škol. Potkat jej můžete také na školeních s jeho oblíbenými roboty VEX.

Algoritmizace a programování s VEX GO

2. stupeň, informatika

Výstupy ŠVP v oboru informatika obsahují také rozvíjení informatického myšlení. Robotika nabízí zábavnou formu procvičování dovedností, které žáci nabyli během aktivit bez počítače a v programovacích úlohách s bloky. VEX GO je stavebnice, která rozvíjí schopnosti práce se stavebnicí i programování. Metodou E-U-R si ve dvou úrovních projdete celým workshopem – jako učitel i jako žák. V ukázkové hodině prožijete z pohledu žáka, jak lze pomocí již sestavených robotů procvičit nové postupy uvažování při programování.


DIGITÁLNÍ KOMPETENCE

Aleš Kozák

Je učitelem fyziky a informatiky na ZŠ a MŠ Ostašov. Kromě oborů se věnuje také formativnímu hodnocení, responzivní výuce a metodám kritického myšlení. V rámci své praxe měl možnost učit souběžně na různých úrovních vzdělávání a je rád, že své zkušenosti může sdílet jak se studenty VŠ, tak i s učiteli v rámci lektorské činnosti.

Od schématu po simulace v hodinách fyziky

2. stupeň, fyzika

Účastníci si prožijí jednoduchou lekci z hodiny fyziky, kdy se budeme zabývat vizuální a čtenářskou gramotností. Od papíru s náčrtem až po počítačové simulace tak budeme zkoumat, jak nám v roli žáků pomáhá digitální technologie při pochopení principů, které jsou i pro mnohé dospělé těžko čitelné. Vystačíme si jen se základními aplikacemi, které mají žáci běžně v telefonu nebo notebooku (BYOD – Bring Your Own Device). Po prožití lekce uděláme krátkou společnou reflexi s doporučením dalších aplikací, které se nám v našem oboru pro rozvoj digitální gramotnosti hodí.


Iva Loužecká

Učí jako tandemová učitelka na Základní škole Vitae v Praze a věnuje se výuce přírodovědných předmětů (science). Miluje technologie, a tak je ve výuce využívá při každé možné příležitosti. Mezi její oblíbené patří systém pro „pokusování“ – PASCO, ale i mnohé další.

Digitální bádání s vodou aneb Nebuďte pod tlakem

2. stupeň, přírodní vědy

Badatelská výuka (nejen v přírodovědných předmětech) je ve školách čím dál více populární. Vyzkoušíme si tuto metodu v digitální podobě s měřicím systémem PASCO. Bádat budeme o teplotě a také tlaku vody. A dojde i na trochu programování.


Karel Malík

Učitel zeměpisu a informatiky na malé vesnické škole. Nadšenec do map a „googlích“ produktů ve školství. Rád nachází správnou cestu nejen v přírodě, kde se cítí skvěle, ale také ve svých hodinách, kde se snaží kombinovat různé styly výuky zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí žáků.

Digitální jednohubky v zeměpise

2. stupeň, zeměpis

Nechte se inspirovat a nahlédněte pod pokličku digitálních kompetencí v zeměpise. Představíme si pět „jednoduchých“ aktivit, které svým charakterem přesahují i hranice samotného zeměpisu. Společně vytvoříme jednoduchý kvíz, proletíme se nad naší planetou, propojíme zeměpis s informatikou, nadzvedneme pokličku dálkového průzkumu Země a v závěru odejdeme s vytvořeným kartogramem.

Těšit se můžete i na digitální dezert.


Markéta Čonková

Lektorka působila v NPI ČR v projektu PPUČ – byla součástí týmu, který se věnoval rozvoji digitální gramotnosti. Začínala jako vyučující ČJ a AJ na základní škole, v současné době se věnuje více než 10 let lektorování DVPP. Zároveň ji můžete potkat ve školách, kde se žáky realizuje projektové dny. Dlouhodobě spolupracuje se společností ITveSkole.cz. Jejím cílem je ukázat pedagogům cesty, jak o zapojení moderních pomůcek a technologie přemýšlet, aby využití mělo co největší přínos pro rozvoj žáků a bylo časově efektivní.

Digitální gramotnost si s LEGO rozumí

1. i 2. stupeň, český jazyk a literatura

Ukážu Vám, jak LEGO kostičky využít ve výuce a tím rozvíjet digitální kompetence žáků. Můžete se těšit na tipy, jak ztvárnit abstraktní pojmy, jak pomocí LEGO otevírat témata, jako je digitální autorství, zdraví a bezpečí v online světě, etika v digitálním prostředí, správa dat apod. Cílovou skupinou jsou vyučující 1. stupně, nicméně inspirovat se mohou nechat i vyučující 2. stupně ZŠ. 
Během workshopu budeme pracovat s klasickými dílky LEGO, které jsou běžně dostupné. Nejedná se o práci s programovatelnými sadami. 


Pavla Beňová

Učí na menší základní škole (ZŠ a MŠ Ostašov) sedmým rokem, její aprobací je biologie. Na škole se stará o výuku přírodopisu napříč stupni, v loňském roce se stala garantkou digitálních kompetencí a nové informatiky pro 1. stupeň. Díky zapojení do projektu Pomáháme školám k úspěchu působí také jako párový učitel v řadě dalších předmětů. Ve volném čase se věnuje fitness, ráda vyráží na výlety do přírody, kde pořizuje snímky rostlin a živočichů, které pak používá ve výuce.

Jaro pro alergika

1. stupeň, přírodověda

Workshop je zaměřen na rozvoj digitálních kompetencí žáků 3.–5. ročníku při výuce přírodopisu, konkrétně při tématu rostlin. Lekce navazuje na učení venku, během kterého žáci pozorují první jarní rostliny a seznámí se s nimi. V návaznosti na to se můžeme podle ročníku zaměřit na vyhledávání na internetu, práci s obrázkem v textovém editoru či tvorbu prezentace.


Miroslava Ježková

Je učitelkou na malotřídní škole v podhůří Jeseníků. Po dvaceti letech ve funkci ředitelky školy se 
rozhodla naplno se věnovat pouze vyučování a didaktice. Tvoří metodické materiály, lektoruje,
moderuje digiplovárny a stále se učí. Bez digitálních technologií si nedovede svou práci 
představit. Její motto: „Nikdy neříkej nikdy.“

Nekonečný příběh: „Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být.“ Karel Čapek

1. stupeň, obecné

Kniha Michaela Ende Nekonečný příběh nabízí inspiraci, jak cestovat do říše Fantazie. Dokážeme prostřednictvím příběhu žáky povzbudit k tomu, aby při práci s digitálními technologiemi přemýšleli kreativně? Předvedeme si různé podoby grafických organizérů, propojíme aktivizační 
metody kritického myšlení se strategiemi vedoucími k rozvoji digitální kompetence. Nabízím ukázky žákovského tvoření a aktivit ověřených v praxi.


Jovanka Rybová

Je ředitelkou malotřídní školy, lektorkou DVPP. Na ZŠ a MŠ Kyjov-Bohuslavice se věnuje dětem 1. stupně, snaží se jim ukázat, že i digitální technologie mají ve vzdělávání své místo a mohou být dobrým pomocníkem na jejich vzdělávací cestě. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem – dříve jako regionální koordinátorka gramotností, nyní jako členka koordinační pracovní skupiny 1. stupně, která se podílí na tvorbě RVP ZV.

Pohádka a technologie

1. stupeň, obecné

Je pohádka v dnešním světě stále aktuální? Lze ji propojit s technologiemi? Samozřejmě, že ano. Na známých pohádkách si ukážeme, jaká nebezpečí nás mohou potkat jak v reálném, tak online větě.  Seznámíme se s technologiemi, které nám pomohou se se situací vyrovnat, chovat se bezpečně a najít řešení.


Petra Lexová

Učí na ostravské základní škole angličtinu, španělštinu a informatiku a v každodenní praxi si na svých žácích i sama na sobě potvrzuje, že s digitálními technologiemi je osvojování cizího jazyka zábavnější, rychlejší a efektivnější. Ve volném čase se věnuje studiu čínštiny.

Cizí jazyky s digitálními nástroji: Zábavněji, rychleji, efektivněji!

2. stupeň, angličtina

Workshop je zaměřený na rozvíjení digitálních kompetencí v cizích jazycích. Účastníci si vyzkoušejí aktivity, které zábavným a kreativním způsobem rozvíjejí cizí jazyk, a přitom podporují jednotlivé digitální kompetence dle Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ. Účastníci tak získají náměty a zdroje pro výuku svých žáků (tvorba komiksů, blogů, vyhledávání informací, výpůjčky z online knihoven, komunikativní online hry aj.).


Petra Slámová

Je učitelkou na základní škole v České Lípě, kde zastává pozici koordinátorky občanského vzdělávání, učí především český jazyk a výchovu k občanství. Ve svých hodinách se snaží využívat metod kritického myšlení a digitálních nástrojů a věří, že jsou pak hodiny pro třídu přitažlivější a žáci mají prostor pro přemýšlení, sebereflexi. Je místopředsedkyní Asociace učitelů OV/SV, která se snaží poskytnout pedagogům (nejen) metodickou podporu.

Učební styly: Jak se kdo učí?

2. stupeň, výchova k občanství

Konkrétní lekce vhodná pro žáky/žákyně 2. stupně, zaměřující se na seznámení s učebními styly, při níž třída využívá digitálních nástrojů k prezentaci vlastních zjištění. Lekci lze využít i v rámci třídnické hodiny. Zkusme si ji prožít. :-)


Edita Roberts

Absolventka kulturní a sociální antropologie na ZČU v Plzni zakotvila před 12 lety v učitelské profesi. Získané zkušenosti ze světa „těch druhých“ zúročuje na ZŠ ve Velvarech, kde vyučuje český a anglický jazyk. Spolupracuje s organizací Post Bellum, edukačním oddělením České filharmonie a European Schoolnet Academy. Díky svému entuziasmu a práci s digitálními nástroji je také SMART ambasadorkou vzdělávacího softwaru Lumio (Smart Learning Suite Online).

Lapkové na okreskách

1. i 2. stupeň, český jazyk a literatura

Loupežníků jsme se naštěstí v minulosti už zbavili, nicméně zloduchů, kteří cestu našim žákům narušují, je pořád ještě dost. 
Jedním z nich je omezená schopnost žáků rozlišit v záplavě informací, co je fakt a co je názor. Na workshopu se podíváme na techniku laterálního čtení jako metody ověřování zdrojů informací a na další tipy, které můžou vašim žákům pomoci stát se kriticky gramotnými čtenáři. Získané dovednosti využijete ve výuce jak na prvním, tak i druhém stupni ZŠ. 


Markéta Emmer Illová

Pracuje jako učitelka na 2. stupni ZŠ již přes dvacet let, na počátku profesní kariéry učila na SOU. Je absolventkou PedF MU Brno s aprobací český jazyk a občanská výchova. Na současném působišti na Základní škole Velké Opatovice, příspěvkové organizaci vyučuje také informatiku a dějepis. Zabývá se čtenářskou gramotností, mezipředmětovými vztahy, propojováním zkušeností, využíváním digitálních nástrojů v různých předmětech a zejména hledáním nových a zajímavých cest. V současnosti se také věnuje v NPI lektorování v oblasti digitálních kompetencí, zejména v dějepisu a češtině.

Objevné cesty

2. stupeň, dějepis

Vydáme se objevovat možnosti zapojení digitálních technologií a online nástrojů v dějepisu. Vyzkoušíme si praktická cvičení, vlastní kreativitu, spolupráci. Podíváme se, jak nám moderní technologie zpřístupňují minulost, umožňují cestovat v čase i prostoru. A ponoříme se do světa her a simulací.


Kateřina Müllerová

Je spoluautorkou lekcí vzdělávacího programu NPI Rozvoj digitálních kompetencí ve fyzice a chemii. Zabývá se rozvíjením digitálních kompetencí dětí a kreativním využitím technologií v přírodovědných předmětech. Vyučuje fyziku, chemii a biologická praktika na základní škole Lesní v Liberci.

Tipy na zajímavé aktivity do hodin fyziky a chemie na různých úrovních SAMR modelu

2. stupeň, chemie

Prostřednictvím digitálních technologií lze efektivně podpořit zájem dětí o přírodovědné předměty. Účastníci si vyzkouší ověřené aktivity na různých úrovních SAMR modelu, které jsou hravé a lze je smysluplně využívat v hodinách. Součástí workshopu bude diskuze o rozvoji digitálních kompetencí u dětí na druhém stupni základní školy.


Jan Hájek

Jedinečná osobnost s pestrou kariérou a zájmy. V IT oblasti, kde působil po dobu 10 let, pronikl pod povrch technologií a softwaru, v bankovním sektoru pak zúročil své hluboké znalosti matematiky. Před několika lety se rozhodl pro změnu a začal učit na základní škole v Liberci. Svým interaktivním a inovativním přístupem k výuce se snaží motivovat své žáky a inspirovat je ke smysluplnému využívání digitálních technologií.

Úniková výzva plná čísel a hádanek

2. stupeň, matematika

Workshop je určený pro nadšené tvůrce únikových her, matematiky a všechny, kteří chtějí objevovat nové způsoby, jak udělat svůj předmět pro žáky interaktivnější a zábavnější. Během tohoto workshopu se zaměříme na využití digitálních nástrojů a technologií k vytvoření matematicky orientované únikové hry.


Barbora Jeřábková

Baruš Jeřábková je umělkyně a lektorka zabývající se využíváním digitálních technologií kreativním způsobem. Věnuje se zejména audiovizuální tvorbě a sama na sobě zkoumá jak roli umění v životě člověka, tak i proces učení prostřednictvím možností dnešní doby – internetu a sociálních sítí. Své zkušenosti pak přenáší do vzdělávání. 

Jak se učit vnímat svět prostřednictvím (nejen) kreativních technologií

2. stupeň, hudební a výtvarná výchova

Na workshopu se podíváme na to, jak nám digitální technologie mohou pomoci své okolí intenzivněji vnímat, jak s těmito vjemy poté kreativně pracovat a prostřednictvím nich se učit o světě. Vytvoříme písničku, třeba z bouchnutí dveřmi, a k ní videoart pomocí fyzikálního pokusu. A možná odejdete i s tetováním, které uvidí jen včely! To vše můžete realizovat ve vaší třídě.


Konference probíhá v rámci akce EDUCA WEEK

více informací najdete educaweek.cz

Těšíme se na Vás!