Debata u kulatého stolu o digitálním wellbeingu ve školách

vysíláno 22. února 2024 | 15.00–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠16.00

Jak vytvořit zdravé digitální prostředí pro žáky?
Jaké jsou osvědčené postupy a strategie pro efektivní výuku s digitálními nástroji? 
A jak ovlivňuje digitální svět duševní zdraví studentů?


Hosté:
🔹Adéla Lábusová (NPI ČR, Jules a Jim)
🔹Lenka Dědková (IRTIS MUNI)
🔹Ondřej Bárta (ředitel ZŠ Hanspaulka)
🎤 moderátor: Petr Naske (NPI ČR)


Adéla Lábusová pracovala dříve především v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství se zaměřením na multidisciplinární přístup v podpoře dětí se SVP a v Člověku v tísni ve vzdělávacích a sociálních programech. Jako metodik vzdělávání působila v Agentuře pro sociální začleňování. Nyní působí v Národním pedagogickém institutu a organizaci Jules a Jim, kde se věnuje přednostně kyberprevenci. Pro organizaci SOFA lektoruje kurz trauma respektujícího přístupu.

Jules a Jim: Poskytuje profesionální služby v oblastech primární prevence, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zážitkové pedagogiky. Věnuje se také mentoringu a odbornému poradenství. Zaměřuje se na práci s třídním kolektivem, třídním učitelem a učitelským sborem.

Lenka Dědková pracuje jako výzkumnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se tím, jak děti a dospívající používají internet, s jakými dopady a jakou roli v tom hrají jejich rodiče a výchova. Je také editorkou odborného časopisu Cyberpsychology, který publikuje výzkumy z oblasti používání a dopadů digitálních technologií z celého světa. 

IRTIS MUNI: Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti je výzkumné pracoviště na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, které se zabývá výzkumem toho, jak lidé používají informační a komunikační technologie (ICT), a jaké dopady jejich využívání má. Na výzkumu se podílí lidé z mnoha oborů. V IRTIS využívají především perspektivy psychologie, sociologie, komunikačních a mediálních studií a informatiky. 

Ondřej Bárta většinu profesního života věnoval osobnostní rozvoji dětí i dospělých, jako pedagog pracoval v ZŠ Hanspaulka na zapracování metod zážitkové pedagogiky a osobnostní výchovy do školního vzdělávacího programu, kam se v roce 2023 vrátil jako ředitel. Využívá mj. své zkušenosti v oblasti leadershipu a rozvoji SEL ze svého působení ve FranklinCovey a také praxi psychoterapeuta pro Charitu Starý Knín.

ZŠ Hanspaulka: Škola, která nastavuje partnerské a respektující prostředí. Osobnostní výchovu učí jako předmět, standardem jsou zážitkové kurzy na 2.stupni, 2x ročně týmové výjezdy učitelského týmu a sladění týmu pod společnou vizí.


Užitečné odkazy

Metodiky do výuky

Metodika s aktivitami na podporu digitálního wellbeingu (Zdravá generace)
https://zdravagenerace.cz/podklady-do-skol-socialni-site-a-gaming/

Labyrint sítě a ráj srdce: Vzdělávací kurz organizace Jules a Jim. 
Online kurz na příbězích vysvětluje, jak zajistit zdraví dětí s obrazovkou, po absolvování kurzu metodika do výuky k podpoře digitálního wellbeingu
https://siteraj.cz/

Průvodce datovou detoxikací
https://www.datadetoxkit.org/cs/home/

Wellbeing ve škole: Wellbeing, definice – koncepce a doprovodné materiály
https://www.wellbeingveskole.cz/

Všechny materiály vytvořené NÚKIB
https://osveta.nukib.cz/local/dashboard/

Internetoví úžasňáci (Google a Jules a Jim): Aktivity do výuky pokrývající základy kyberprevence
https://www.internetoviuzasnaci.org/oprogramu

Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky: Náměty na výukové aktivity od E-Bezpečí se základními informacemi k bezpečnosti
https://e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/tiskoviny/159-bezpecne-chovani-na-internetu-pro-kluky-a-pro-holky-2022/file

 

Rozcestníky

Katalog kyberprevence od DigiKoalice: Přehled programů a metodik pro zvyšování bezpečného chování dětí v online prostoru
https://digikoalice.cz/kyberprevence/

Rozcestník Národního úřadu kybernetické bezpečnosti (NÚKIB):  Rozcestník osvětových materiálů
https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=105

Rozcestník O2 Chytrá škola: Jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu
https://o2chytraskola.cz/ 

Katalog preventivních programů: Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování
https://www.iprev.cz/preventivni-programy/

 

Dezinformace a mediální výchova

Surfařův průvodce po internetu (Zvol si info)
https://zvolsi.info/z-nasi-dilny/

Co je kognitivní zkreslení (BEZFAULU.net)
https://bezfaulu.net/kognitivni-zkresleni/

Manipulátoři.cz: Na faktech záleží
https://manipulatori.cz/

Demagog.cz: Konflikt na Ukrajině se stal ústředním tématem veřejné debaty, ale také virálních příspěvků na sociálních sítích
https://demagog.cz/tag/ukrajina

Video a audio

Videa z online kurzu Kraje pro bezpečný internet
https://www.youtube.com/@kpbi-krajeprobezpecnyinter5217

Science Café: Dospívání v době digitální s Kateřinou Lukavskou
https://www.youtube.com/watch?v=L-glK9YZYn0&t=7181s&ab_channel=ScienceCaf%C3%A9CzechRepublic

KYBcast: Podcast seznamující s různými tématy kyberbezpečnosti (NPI ČR)
https://revize.edu.cz/kybcast

DIGIDĚTI ve škole: Nový podcast Jana Kršňáka o vlivu digitálních technologií na naše lidství, společnost, děti a školu (NPI ČR)
https://revize.edu.cz/digitalni-wellbeing#digideti

Různá videa od E-bezpečí s vysvětlením rizik internetu
https://www.youtube.com/@ebezpeci

Digitální komunikace a spolupráce: Téma netiketa na DigiUcitel.cz
https://zs.digiucitel.cz/digitalni-komunikace-a-spoluprace/

Jak na Internet: Osobní zdraví a Internet: Mnoho krátkých videí se základními informacemi na podporu digitální gramotnosti
https://www.jaknainternet.cz/page/3638/osobni-zdravi-a-internet/

Videa domény CZ.NIC s tématem bezpečnosti na internetu:
https://www.bezpecnyinternet.cz/cs/ke-stazeni/category/CZ-NIC/

 

Výzkumy

EU KIDS ONLINE v České republice: největší výzkum EU (MUNI Fakulta sociálních studií)
https://irtis.muni.cz/media/3137006/eu_kids_online_report_2018_cz_main.pdf

Sociální sítě a gaming u školáků(Zdravá generace)
https://zdravagenerace.cz/reporty/socialni-site-a-gaming/

All the Statistics You Need About How Kids Use the Internet in 2024: Celosvětová data k užívání digitálních technologií
https://www.wizcase.com/blog/stats-how-kids-use-the-internet/

Reports — DataReportal – Global Digital Insights: Celosvětová data k užívání digitálních technologií
https://datareportal.com/reports

České děti v kybersvětě: Jak se chovají online a co jim hrozí? (Výzkumná zpráva Univerzita Palackého v Olomouci, E-Bezpečí, 2019)
https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/117-ceske-deti-v-kybersvete/file

Jak čeští adolescenti používají své mobily?:Analýza dat z chytrých telefonů
https://irtis.muni.cz/media/3524142/wp4_report_jak-cesti-adolescenti-pouzivaji-sve-mobily.pdf

Výzkumný blog IRTIS MUNI pro veřejnost a média
https://irtis.muni.cz/cs/pro-media

Odborné články a publikace IRTIS MUNI
https://irtis.muni.cz/cs/vyzkum/seznam-publikaci