Debata u kulatého stolu o digitálním wellbeingu ve školách

vysíláno 22. února 2024 | 15.00–⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠16.00

Jak vytvořit zdravé digitální prostředí pro žáky?
Jaké jsou osvědčené postupy a strategie pro efektivní výuku s digitálními nástroji? 
A jak ovlivňuje digitální svět duševní zdraví studentů?

Digitální wellbeing ve školách shrnuje hlavní myšlenky, které ve vysílání kulatého stolu zazněly.

Najít svůj vnitřní klid a rovnováhu, cítit se vyrovnaně, skloubit práci a volný čas tak, aby nás to vedlo k příjemnému prožívání a pozitivnímu myšlení, ke stavu duševní i fyzické pohody – tak nějak většina z nás popisuje význam slova wellbeing.

Hosté:

🔹Adéla Lábusová (NPI ČR, Jules a Jim)
🔹Lenka Dědková (IRTIS MUNI)
🔹Ondřej Bárta (ředitel ZŠ Hanspaulka)
🎤 moderátor: Petr Naske (NPI ČR)

Adéla Lábusová pracovala dříve především v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství se zaměřením na multidisciplinární přístup v podpoře dětí se SVP a v Člověku v tísni ve vzdělávacích a sociálních programech. Jako metodik vzdělávání působila v Agentuře pro sociální začleňování. Nyní působí v Národním pedagogickém institutu a organizaci Jules a Jim, kde se věnuje přednostně kyberprevenci. Pro organizaci SOFA lektoruje kurz trauma respektujícího přístupu.

Jules a Jim: Poskytuje profesionální služby v oblastech primární prevence, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zážitkové pedagogiky. Věnuje se také mentoringu a odbornému poradenství. Zaměřuje se na práci s třídním kolektivem, třídním učitelem a učitelským sborem.

Lenka Dědková pracuje jako výzkumnice na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se tím, jak děti a dospívající používají internet, s jakými dopady a jakou roli v tom hrají jejich rodiče a výchova. Je také editorkou odborného časopisu Cyberpsychology, který publikuje výzkumy z oblasti používání a dopadů digitálních technologií z celého světa. 

IRTIS MUNI: Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti je výzkumné pracoviště na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, které se zabývá výzkumem toho, jak lidé používají informační a komunikační technologie (ICT), a jaké dopady jejich využívání má. Na výzkumu se podílí lidé z mnoha oborů. V IRTIS využívají především perspektivy psychologie, sociologie, komunikačních a mediálních studií a informatiky.

Ondřej Bárta většinu profesního života věnoval osobnostní rozvoji dětí i dospělých, jako pedagog pracoval v ZŠ Hanspaulka na zapracování metod zážitkové pedagogiky a osobnostní výchovy do školního vzdělávacího programu, kam se v roce 2023 vrátil jako ředitel. Využívá mj. své zkušenosti v oblasti leadershipu a rozvoji SEL ze svého působení ve FranklinCovey a také praxi psychoterapeuta pro Charitu Starý Knín.

ZŠ Hanspaulka: Škola, která nastavuje partnerské a respektující prostředí. Osobnostní výchovu učí jako předmět, standardem jsou zážitkové kurzy na 2.stupni, 2x ročně týmové výjezdy učitelského týmu a sladění týmu pod společnou vizí.

Užitečné odkazy

Metodiky do výuky i pro rodiče

Rozcestníky

Dezinformace a mediální výchova

Video a audio

Výzkumy

Články