Konference Škola jako místo setkávání 2024

4. října 2024, 9.00–16.00

Novotného lávka 200/5, Praha 1

Národní pedagogický institut, projekt NPO 3.1 DIGI je partnerem druhého ročníku konference Škola jako místo setkávání a garantem tematického bloku Digitální vzdělávání

Přednášky budou probíhat zároveň v pěti konferenčních sálech. Dalšími tématy vedle digitálního vzdělávání jsou: pedagogický lídr, školní a kariérové poradenství, předškolní vzdělávání a výuka orientovaná na kompetence.