Konference
Škola jako místo setkávání

4. října 2024, 9:00–16:00 hodin
Praha, Novotného lávka

Srdečně vás zveme na 2. ročník konference Škola jako místo setkávání, kterou pořádá společnost Wolters Kluwer ČR.
Partnerem konference je Národní pedagogický institut, projekt NPO 3.1 DIGI. 


Připravili jsme pro vás odpolední blok na téma: 
Digitální vzdělávání

Přednášky proběhnou souběžně v pěti konferenčních sálech.
Dalšími tématy vedle digitálního vzdělávání jsou:

 • pedagogický lídr

 • školní a kariérové poradenství

 • předškolní vzdělávání

 • výuka orientovaná na kompetence


 Sekce Digitální vzdělávání


Naše životy se stále více odehrávají v digitálním světě, stále více využíváme digitální nástroje v situacích, ve kterých jsme si dříve vystačili s tužkou a papírem. Tento svět se ale až překvapivě rychle proměňuje, takže to, co jsme se naučili před několika lety, nám již nestačí, do používání přicházejí nové programy, aplikace, sociální sítě, komunikační možnosti...

S explozivním nástupem umělé inteligence v podobě nástrojů generujících smysluplné texty, obrázky, zvuky a videa přichází kromě nových možností těžko odlišitelných od magie i jejich zneužívání, ohrožující naše data a majetek, podrývající demokratický řád, ve kterém žijeme, a v neposlední řadě útoky na nás samotné, na naši psychiku.

Ve školství musíme reagovat na rychlý vývoj AI

Jak Česká republika naplňuje vize digitálního vzdělávání? A daří se digitalizace výuky?

Rozhovor s Ondřejem Neumajerem o chystaném programu sekce Digitální vzdělávání na konferenci Škola jako místo setkávání

Program sekce Digitální vzdělávání:

13:00–13:15 – Co nás čeká v oblasti digitálního vzdělávání v ČR a na evropské úrovni – Martin Úlovec 
13:15–13:30 – Doba hojnosti v digi podpoře školám – Irena Fričová
13:30–13:45 – Digitální wellbeing – Adéla Lábusová 
13:45–14:00 – AI v rukou podvodníků a útočníků a jak se z toho nezbláznit – Pavel „Spajk“ Matějíček
14:00–14:30 – Coffee break
14:30–14:50 – AI ve vzdělávání v roce 2024 – co klíčového přinesla umělá inteligence se zaměřením na dezinformace a manipulace
14:50–15:30 – Kulatý stůl odborníků na téma „Jak má vypadat nové pojetí vzdělávání, které bude odpovídat dnešní úrovni rozvoje umělé inteligence“ moderuje Ondřej Neumajer

Odpolední sekce věnovaná digitálnímu vzdělávání se pokusí shrnout, jak se daří digitalizovat výuku a vzdělávací obsah ve školách (revize RVP) a jak stát naplňuje vize digitálního vzdělávání. Vyslechneme si příspěvky k tématu digitálního wellbeingu a kyberbezpečnosti. Do popředí zájmu, kterému se bude věnovat i diskuzní panel, postavíme otázku, jak má vypadat nové pojetí vzdělávání, které bude odpovídat dnešní úrovni rozvoje umělé inteligence. Zaměříme se především na složky mediální výchovy a gramotnosti, které by nás měly chránit před stále uvěřitelnějšími dezinformacemi, sofistikovanějšími manipulacemi a promyšlenými útoky.


Řečníci


Martin Úlovec

zmocněnec pro digitalizaci a digitální vzdělávání MŠMT

Co nás čeká v oblasti digitálního vzdělávání v ČR a na evropské úrovni


Irena Fričová

Po studiích na FEL ČVUT pracovala jako programátorka ve Spolaně v Neratovicích, pak jako konzultantka v KPMG, po dokončení doplňujícího pedagogického studia osmnáct let učila na středních školách. Od počátku své pedagogické cesty se specializuje na vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj digikompetencí pedagogů. Vymýšlí a řídí projekty zaměřené na tuto oblast, působí jako lektorka digitálních kompetencí. V NPI ČR (dříve NUV) pracuje od roku 2011 a v současnosti vede projekt NPO 3.1 DIGI, jehož cílem je pomoci školám se zaváděním nové informatiky a digikompetencí do výuky. Ve volném čase se věnuje vysokohorské turistice, badmintonu a mnoho let pořádá letní tábor pro děti PIKOMAT. 

Doba hojnosti v digipodpoře školám 

Žijeme v době velkých změn v oblasti technologií. Současná podpora školám v tom, jak efektivně využívat technologie pro moderní výuku, je díky Národnímu plánu obnovy obrovská. V příspěvku zazní, co pro školy v této oblasti dělá Národní pedagogický institut, jak postupují malé revize (revize RVP v kontextu digitalizace), čeho jsme dosáhli, kde jsou slabá místa a jak vše bude pokračovat dál s velkými revizemi.  


Adéla Lábusová 

Pracovala především v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství se zaměřením na multidisciplinární přístup v podpoře dětí se SVP a v Člověku v tísni ve vzdělávacích a sociálních programech. Jako metodička vzdělávání působila v Agentuře pro sociální začleňování. Nyní je v Národním pedagogickém institutu a organizaci Jules a Jim, kde se věnuje přednostně kyberprevenci. Pro organizaci SOFA lektoruje kurz Trauma respektující přístup.

Digitální wellbeing

V příspěvku shrneme základní východiska pro to, co podporuje přínosné a bezpečné užívání digitálních technologií. Vysvětlíme, jak digitální wellbeing souvisí s rozvojem kompetencí, a zaměříme se přednostně na souvislost digitálního wellbeingu a mediální gramotnosti a na to, jakou roli může mít pro digitální wellbeing AI.


Pavel „Spajk“ Matějíček

Pavel Matějíček, známý také jako Spajk, vystupuje jako školitel a konzultant v oblasti kybernetické bezpečnosti.  

Rád školí a prezentuje, je aktivní na sociálních sítích, píše blog Spajk.cz. Je autorem Slovníku pro boomery a YouTube kanálu Spajkovo hackování. 

V dětství ho málem v cirkusu udupal slon. Nepije alkohol, má rád deskové hry, věnuje se amatérské fotografii, létá s drony a tiskne si 3D figurky na dračí doupě. Má všechny hlavní herní konzole, ale nemá moc času na nich hrát. 

Téměř 10 let pracoval v antivirové společnosti ESET, kde vedl tým technické podpory a zastával funkci bezpečnostního experta. Poté působil jako freelancer, načež založil vlastní společnost BOIT Cyber Security, která se zabývá penetračními testy, sociálním inženýrstvím a vzděláváním v IT bezpečnosti. 

AI v rukou podvodníků a útočníků a jak se z toho nezbláznit

Tato přednáška se zaměřuje na využití AI v kybernetické bezpečnosti. Účastníci se dozvědí, jak bezpečně implementovat AI technologie ve školách i doma, prozkoumají metody, kterými útočníci využívají AI proti nám, a seznámí se s technologií deepfake – jak ji identifikovat a jak ji pro ukázku a osvětu vytvořit. Přednáška nabídne praktické rady a nejnovější poznatky pro zajištění bezpečnosti ve světě AI. 


Konferenci pořádáme pro


 • vedení a širší vedení škol všech typů od MŠ po VOŠ včetně ZUŠ (především ale pro ZŠ)

 • zřizovatele škol

 • členy koncepčních skupin

 • vedoucí metodických sdružení

 • vedoucí předmětových komisí

 • školní poradenské pracovníky

 • pedagogy škol mateřských, základních, středních i VOŠ, také základních uměleckých