Filmová výchova
a audiovizuální výchova

2. stupeň

Filmová výchova
a audiovizuální výchova

2. stupeň

Filmová a audiovizuální výchova a digitální technologie

Mezi obory filmu a audiovize a digitálními technologiemi existuje velmi úzké propojení. Vznik filmového či audiovizuálního díla je v principu závislý na využití technologií, v dnešní době především digitálních.

Poučené užívání digitální technologie, techniky a přístrojů, při němž se žák nespoléhá na automatické funkce, ale na jejich individuální ovládání a nastavení v zájmu dosažení zamýšleného tvůrčího výsledku a efektu, rozvíjí významně digitální kompetence. Žák vlastní praxí prohlubuje kognitivní, technické i umělecké a komunikační dovednosti a chápe podstatu digitální technologie v komunikačních procesech a při vytváření, hodnocení a sdílení informací.

Ve filmové a audiovizuální výchově rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

  • vedeme žáky k tvůrčímu využívání digitálních nástrojů a technologií za účelem tvorby filmů a dalších audiovizuálních děl,
  • vedeme žáky ke sdílení a prezentaci tvůrčího záměru, témat a výsledků tvůrčí práce v rovině tvorby, vnímání a interpretace,
  • připravujeme žáky na celoživotní propojení s digitálními technologiemi a jejich tvůrčími vyjadřovacími možnostmi,
  • motivujeme žáky k vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů, uměleckých děl i běžné produkce s respektem k autorství a autorským právům.

Inspirace a tipy do výuky

Články, podcasty, videa, pozvánky na konference a další akce. Výběr je na vás.

Filmová a audiovizuální výchova pomůže vzdělávání inovovat - reportáž

Filmová a audiovizuální výchova je mladým oborem, který lze na každém stupni propojovat s ostatními předměty. K většímu rozšíření filmové výchovy přispívají setkávání učitelů a sdílení příkladů dobré praxe. Jedno z významných setkání se pravidelně koná v rámci filmového festivalu ve Zlíně.

Žáci se filmováním učí, ani si to neuvědomují - rozhovor

Hodiny Zuzany Havelkové z kladenské MŠ a ZŠ Duhový svět jsou důkazem toho, že lze s filmovou a audiovizuální výchovou začít už na prvním stupni. „Ve školním vzdělávacím programu ji máme zakomponovanou ve čtvrtém a pátém ročníku, učí se jako dvouhodinovka jednou za čtrnáct dní,“ říká Havelková.

Technika a umění nestojí proti sobě. Film ukazuje, jak jdou krásně dohromady

Ivana Lipovská je celoživotní cinefil, a tak bylo jen otázkou času, kdy film a filmování začne využívat i ve svých hodinách. Na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy se studenti s filmovou a audiovizuální výchovou setkávají už od sekundy, a to v mnoha různých podobách.

Film a matematika? Zkuste reportáž o řešení kvadratické rovnice

Jiří Hruška je češtinář a dějepisář, vyučuje na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě. S filmovou výchovou se jeho studenti mohou potkat ve speciálním semináři zařazeném do čtvrtého ročníku.

Filmová výchova naučí žáky používat telefony osobitě a kreativně

Absolvent filmové a televizní produkce na pražské FAMU Jiří Forejt je dlouhodobým propagátorem filmové a audiovizuální výchovy. Právě on je jedním z těch, kdo stojí za novinkou, s níž jeho alma mater přichází od akademického roku 2023/2024.

Projděte si sérii výukových videí ANIMETOD a začněte s animací

Projděte si sérii výukových videí ANIMETOD a začněte s animací

Kurzy, konzultace a návod, jak na digi

Prohlédněte si infografiku pro učitele i žáky, vyberte si z široké nabídky kurzů a a webinářů nebo konzultací a další podpory NPI ČR. 

Kurzy pro výchovu k občanství

  • Digisvět a učení
  • Mobilní aplikace pod lupou

Nabídka podpory

Pestrá nabídka podpory pro všechny školy od NPI ČR zahrnuje:

  • Individuální konzulace (ŠVP na míru, od krajských ICT koordinátorů nebo IT guru)
  • Workshopy pro celé sborovny
  • Podpora přímo v regionu
  • Sdílení zkušeností (Digiplovárny a Digiakce)

Tipy přesahující výuku jednoho předmětu 

Generativní AI pro učitele - webinář

Webinář je realizován formou přednášky bez zařazení dílčích interaktivních prvků. V jeho průběhu budou posluchači seznámeni s principy užívání umělé inteligence a na několika praktických příkladech jim bude umělá inteligence představena “přímo v akci”.