Filmová výchova a audiovizuální výchova

Mezi obory filmu a audiovize a digitálními technologiemi existuje velmi úzké propojení. Vznik filmového či audiovizuálního díla je v principu závislý na využití technologií, v dnešní době především digitálních.

Poučené užívání digitální technologie, techniky a přístrojů, při němž se žák nespoléhá na automatické funkce, ale na jejich individuální ovládání a nastavení v zájmu dosažení zamýšleného tvůrčího výsledku a efektu, rozvíjí významně digitální kompetence. Žák vlastní praxí prohlubuje kognitivní, technické i umělecké a komunikační dovednosti a chápe podstatu digitální technologie v komunikačních procesech a při vytváření, hodnocení a sdílení informací.

Ve filmové a audiovizuální výchově rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 
  • vedeme žáky k tvůrčímu využívání digitálních nástrojů a technologií za účelem tvorby filmů a dalších audiovizuálních děl,
  • vedeme žáky ke sdílení a prezentaci tvůrčího záměru, témat a výsledků tvůrčí práce v rovině tvorby, vnímání a interpretace,
  • připravujeme žáky na celoživotní propojení s digitálními technologiemi a jejich tvůrčími vyjadřovacími možnostmi,
  • motivujeme žáky k vyhledávání a sdílení inspiračních zdrojů, uměleckých děl i běžné produkce s respektem k autorství a autorským právům.

Filmová a audiovizuální výchova na projektovém dni pro učitele na filmovém festivalu Zlín 

Filmová a audiovizuální výchova je mladým oborem, který lze na každém stupni propojovat s ostatními předměty. K většímu rozšíření filmové výchovy přispívají setkávání učitelů a sdílení příkladů dobré praxe. Jedno z významných setkání se pravidelně koná v rámci filmového festivalu ve Zlíně. Jde o mezinárodní konferenci Kino za školou, kterou v roce 2023 doplnil projektový den pro učitele. Naprostí začátečníci z řad pedagogů si pod vedením zkušených lektorů mohli na workshopech vyzkoušet jednoduchou animaci a zjistili, že mnoho základních efektů zvládnou i na mobilním telefonu. Co vše si žáci díky filmové výchově mohou osvojit? Předmět podporuje kreativitu a učí děti kriticky myslet i spolupracovat. Rozvíjí jejich analytické schopnosti a kulturní i digitální kompetence. Každý pedagog s filmem v hodinách pracuje trochu jinak. Proto jsme pro vás připravili inspirativní rozhovory se třemi učiteli, kteří se nebáli filmovou výchovu do výuky zařadit.Rozhovory


Zuzana Havelková: Žáci se filmováním učí, ani si to neuvědomují
Hodiny Zuzany Havelkové z kladenské MŠ a ZŠ Duhový svět jsou důkazem toho, že lze s filmovou a audiovizuální výchovou začít už na prvním stupni. „Ve školním vzdělávacím programu ji máme zakomponovanou ve čtvrtém a pátém ročníku, učí se jako dvouhodinovka jednou za čtrnáct dní,“ říká Havelková. Už ve čtvrté třídě mají žáci o filmu povědomí, zvládají jednoduchý střih a animaci, a navíc lze na prvním stupni filmovou výchovu snáz propojit s ostatními předměty. S filmem na Kladně pracují v češtině, matematice, vlastivědě, přírodopisu, prvouce i hudební a výtvarné výuce. Žáci rozvíjí své digitální kompetence a zároveň umělecké dovednosti, takže to má obrovský přesah na všechny strany. Navíc techniku – chytré telefony nebo tablety – nosí stále u sebe. A v hodinách se ji zábavnou formou učí využívat efektivně a smysluplně. 

Ivana Lipovská: Technika a umění nestojí proti sobě. Film ukazuje, jak jdou krásně dohromady
Ivana Lipovská je celoživotní cinefil, a tak bylo jen otázkou času, kdy film a filmování začne využívat i ve svých hodinách. Na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy se studenti s filmovou a audiovizuální výchovou setkávají už od sekundy, a to v mnoha různých podobách. Mimo jiné i natáčejí krátké filmy nebo reportáže na mobilní telefony, stříhají a animují. Někteří lidé vnímají světy techniky a umění jako protipóly, s tím ale Lipovská nesouhlasí. „Nejsou to světy, které by stály proti sobě. Technika, informatika, digitalizace a umění. Ne, film ukazuje, jak to krásně funguje dohromady,“ říká učitelka. 

Jiří Hruška: Film a matematika? Zkuste reportáž o řešení kvadratické rovnice
Jiří Hruška je češtinář a dějepisář, vyučuje na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě. S filmovou výchovou se jeho studenti mohou potkat ve speciálním semináři zařazeném do čtvrtého ročníku. Náplň semináře se rok od roku mírně mění, jak Hruška říká, vždy záleží na konkrétních zájmech studentů, kteří se v ročníku sejdou. Někdy se vyučující zaměří na teorii, jindy na mediální gramotnost a jindy jsou zas hodiny plné praktické filmařiny. Co seminář i využití prvků filmové výchovy v dalších předmětech studentům přináší? Učí je kriticky myslet, komunikovat a správně využívat moderní technologie.

Jiří Forejt: Filmová výchova naučí žáky používat telefony osobitě a kreativně

Absolvent filmové a televizní produkce na pražské FAMU Jiří Forejt je dlouhodobým propagátorem filmové a audiovizuální výchovy. Právě on je jedním z těch, kdo stojí za novinkou, s níž jeho alma mater přichází od akademického roku 2023/2024. Na FAMU vznikl zcela nový obor, který připravuje budoucí učitele filmové výchovy. Začít s ní ale ve škole může každý. Kde se učitelé o filmové výchově dozvědí více informací? Mají se bát technické náročnosti předmětu? Jaké jsou hlavní přínosy jeho zavádění do výuky? A od jakého věku dětí má smysl začít? O tom všem jsme si s Jiřím Forejtem povídali na filmovém festivalu ve Zlíně. dozvědět se více/ inspirace do výuky

Animované video – Stop Motion Studio

Tento výukový materiál má sloužit k inspiraci pro užívání nových médií ve výuce výtvarné výchovy. Žáci se zde učí vytvářet animovaná videa s aplikací Stop Motion Studio. Práce může probíhat v menších skupinách, a proto je vhodná i jako teambuildingová aktivita či v rámci projektové výuky.