Pohled učitele: učme po svém – inspirace je hodně a školy mají velkou svobodu

Listopad 2, 2020

„Dětem obecně nejde ani tak o to, aby učení bylo technicky nebo dramaturgicky dokonalé. Jde o autenticitu,“ říká Václav Maněna, učitel na lyceu Březová.

Jak jsou na tom děti s technologiemi? Umějí je ovládat? A třeba s nimi i něco tvořit?

Z uživatelského hlediska děti ovládají technologie velice dobře. Když to přeženu, tak se hodně z nich rodí s mobilním telefonem v ruce, a tak mají jejich ovládání dokonale zvládnuté. Ale nedá se to generalizovat. Máme i v prvním ročníku na střední škole děti, které ještě ani nemají mobilní telefon. Stejně tak zjišťujeme, že některé děti na prvním a druhém stupni mají problémy s počítačovou myší – je to pro ně nový nástroj. Děti navíc neznají technologie do hloubky. Neuvědomují si důsledky, které z používání technologií vyplývají. Například důvěřují tomu, že když dají fotku na Facebook a pak ji smažou, tak že opravdu zmizí, proto v informatice hodně učím sociální sítě. Mým hlavním cílem je, aby mým studentům technologie usnadňovaly život, ať už jsou to sportovci, nebo naopak velmi handicapované děti třeba s omezenou schopností pohybu.


Učíte informatiku distančně na lyceu Březová, jak to přesně probíhá?

Úplně první věc, kterou žáky učím, je, jak technologie ovládat, aby mohli studovat. Na začátku je seznámím s e-learningovým prostředím, na které děti nejsou ze základní školy zvyklé. Pak je učím základní komunikaci – e-mail a další prostředky komunikace na dálku (Skype, Teams atd). U nás v Březové se totiž vzdělávání uskutečňuje pouze formou dálkového studia s online konzultačními hodinami.


Jak žáci reagují na vaše pojetí informatiky?

Moji žáci na to reagují skvěle, i když je opravdu velice náročné studovat informatiku distančně. Přesto jsou s výukou spokojeni. Největší úspěch mají úpravy fotografií a hodně je baví také vyhledávání a ověřování informací.

Co by vaši studenti měli – co se informatiky týče – umět na konci studia?

Budu strašně rád, když budou takovými poučenými uživateli, kteří umějí ověřovat informace, vědí, kde si najít návod, a mají základní přehled o tom, jak technologie fungují.


Ministerstvo školství se rozhodlo zvýšit časovou dotaci pro informatiku. Je tohle správná cesta?

Určitě to není špatná cesta. Nejde ale jen o hodinovou dotaci. Je to o přístupu učitele. Když budete mít špatného učitele informatiky, tak bude lepší, když vás bude učit jen dvě hodiny, a nikoliv čtyři.


Co změny v RVP ZV znamenají konkrétně pro vás jako učitele informatiky?

Třeba to, že se budu muset zaměřit více na základy algoritmizace a programování, což pro mě osobně bude těžké. I proto vítám, že ministerstvo připravilo vzorové školní vzdělávací programy, kde se můžu inspirovat. Je potřeba si uvědomit, že je to rámcový vzdělávací program, takže to nejsou žádné osnovy, a já za sebe věřím, že si v tom svou cestu najdu. České školství má velkou svobodu v tom, že pokud vám to vedení školy dovolí, tak je na vás, co budete děti učit. Dnešní svět a technologie se mění opravdu hodně rychle a je třeba na to pružně reagovat. Například učit práci se sociálními sítěmi: před pěti lety řekli, že je to zbytečné. Dneska si bez toho neumím informatiku vůbec představit.


Kde hledat inspiraci do výuky?

Doporučil bych podívat se na ostatní kolegy, jak učí, a inspirovat se u nich. Pokud někdo hledá inspiraci, ať se třeba podívá na můj videokanál. Tam mě uvidí v úplné nahotě. Uvidí tam věci, které se mi daří, i ty, které se mi nedaří. Dávám to tam právě proto, abych dodal ostatním odvahu. Dětem obecně nejde ani tak o to, aby učení bylo technicky nebo dramaturgicky dokonalé. Jde o autenticitu. Dobré jsou materiály, které připravil projekt iMyšlení. I těm největším odpůrcům bych doporučil, aby tam začali, iMyšlení je podle mě povinný start pro ty, kteří nevědí, kde začít. Dále jsou dobré metodické weby, jako například PyLadies. Inspirujte se u takových výukových zdrojů, které jsou populární, protože mají jiný styl, než jsou třeba učebnice nebo prezentace pro klasickou prezenční výuku. Nejdůležitější ale je nebát se to dělat po svém. Autenticita je opravdu důležitá.


Václav Maněna

Václav Maněna učí od roku 2017 informatiku na střední škole Kombinované lyceum Březová, kde probíhá výuka online formou.

Má dlouholeté zkušenosti se zaváděním a využíváním technologií ve výuce na všech stupních škol. Natáčí výuková videa na kanálu Videovýuka s Václavem Maněnou, je správcem facebookové skupiny Výuka informatiky. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR, kde v rámci projektu SYPO pomáhá tvořit e-learningové kurzy a webináře. Poskytuje webináře a online konzultace pro školy a organizace, které podporují vzdělávání.

Tipy Václava Maněny

Inspirace a nástroje do výuky
Videovýuka s Václavem Maněnou
Co jsem vyzkoušela (Jitka Rambousková)
Matýskova matematika (Miloš Novotný)
Ty brďo (Pavel Hodál)
Revize ICT v RVP ZV