revize RVP ZV v digitální oblasti

Vše, co potřebujete vědět o změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. Jak na digitální kompetence?

Sledujte a ptejte se v živé online debatě těch, kteří už začali. Tentokrát jsme pozvali zástupkyni ředitelky ZŠ Okružní z Mostu Michaelu Šicovou, která je zároveň aprobovanou učitelkou českého jazyka a výtvarné výchovy, pedagožky Annu Ritzovou ze ZŠ generála Zdeňka Škarvady
v Ostravě-Porubě a Hanu Zbořilovou z Reálného gymnázia a ZŠ Otto  Wichterleho Prostějov. Jak v těchto školách šli na digitální kompetence? Jak o nich přemýšlelo vedení a učitelé ve sborovnách? Jak uvažovali o digitálních pomůckách? Čím začali? Co se jim osvědčilo a co se naopak nepovedlo podle očekávání?

K diskutujícím se připojí Eva Fanfulová, garantka rozvoje digitálních kompetencí v podpoře škol při „malých“ revizích RVP ZV v Národním pedagogickém institutu ČR. Moderuje opět Josef Dašek.

DigiSeč 2022: Konference Digitální technologie ve výuce

Malými krůčky k velkým změnám: Pro učitele všech aprobací, pro pedagogy 1. i 2. stupně ZŠ. Program k tématům digitálních kompetencí napříč předměty, nové informatiky i praktická ochutnávka digitálních technologií. Od jistoty při práci s digitálními nástroji k rozvoji digitálních kompetencí. Od programování k dalším tématům nové informatiky. Inspirace do různých předmětů. Nové aktivity na vlastní kůži, prakticky – srozumitelně – v souvislostech.

EDUCA: DIGITÁLNÍ EVOLUCE

Učíte na 1. či 2. stupni ZŠ? Vedete školu? Koordinujete úpravy ŠVP? Pak je konference právě pro vás! Dopoledne vás uvítáme v Home Credit Aréně – můžete bez obav odložit chrániče a nechat se vtáhnout do hry. Tým našich řečníků vám ukáže, jak ve škole společně postupně zvládat všechny změny, které přináší revize RVP v informatické oblasti. Odpoledne vás čekáme v lavicích liberecké ZŠ Lesní – „obujte se do bot svých žáků“, vyzkoušejte si zajímavé aktivity k nové informatice či tipy, jak rozvíjet digitální kompetence ve svém předmětu.

Nábor lektorů na DIGI kurzy 

Hledáme lektory kurzů zaměřených na rozvíjení digitálních kompetencí napříč předměty, které jsou určené pedagogům na 1. i 2. stupni ZŠ
v rozsahu 12–24 hodin. Budete lektorovat kurzy pro vzdělávací obory podle své aprobace a  profesních zkušeností. Nabízíme vám úvodní vzdělávací programy pro lektory, podpůrné kurzy, možnosti supervizních konzultací a vzájemných setkávání lektorů pro sdílení zkušeností
a nových nápadů po celou dobu vaší lektorské činnosti. 

Digitalizace školy na edu.cz/digitalizujeme

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Na webu edu.cz/digitalizujeje najdete informační servis a všechny potřebné metodiky v sekcích: Digitální učební pomůcky, Prevence digitální pasti, Metodická podpora, IT guru, IT správa, Bezpečná školní ICT, Konektivita a a bezpečnost. Sledujete i záznamy kulatých stolů k prevenci digitální pasti (z 2.6. 22) a IT správě (z 8. 6. 22)

Jak pracovat s edukační robotikou?

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Sledujte živě streamovanou debatu s učiteli několika vybraných škol, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti se zaváděním robotiky do výuky. Dozvíte se nejen inspirativní příběhy, ale i nezdary a na co si dát pozor. 

Jak na revize ICT ve společném vzdělávání?

Zveme vás k debatě u kulatého stolu na téma zavádění výuky nové informatiky ve společném vzdělávání, která se koná 4. května od 15 hodin. Je určená nejen školám zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona, ale i těm, v nichž jsou podle tohoto paragrafu zřízeny jen jednotlivé třídy, oddělení či skupiny. Vedle zástupců těchto škol se živé debaty zúčastní na NPI ČR Daniela Růžičková, garantka vzdělávací oblasti informatika, a Renata Votavová, garantka témat  společného vzdělávání.

Jak na novou informatiku? 
Kulatý stůl ke zkušenostem z výuky

O své zkušenosti se s Vámi přišli podělit zástupci tří škol, kde se nová informatika úspěšně učí už druhé pololetí. Za NPI ČR se k diskutujícím připojila garantka této oblasti Daniela Růžičková, setkáním provázel moderátor Josef Dašek. Poslechněte si záznam, zjistěte, co a jak jinde funguje a nechte se inspirovat!


jak jsme zaváděli revize u nás

Na ZŠ Františka Kupky v Dobrušce témata pro výuku ICT učitelé konzultují s dětmi v rámci školního parlamentu. Podívejte se, jak přistoupili k zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí na této základní škole a jak dokázali zaujmout učitele, žáky i rodiče.

podpora školám

Školy, které se připravují na výuku v souladu s upraveným RVP od 1. září 2022, ale i školy, které již výuku zahájily, mohou čerpat podporu ve formě webinářů, kurzů, konzultací a další podpory.  

nové RVP pro gymnázia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v září opatřeními ministra vydalo Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia revidované v digitální oblasti. Opatření nabývají účinnosti 1. září 2022, gymnázia zahájí vzdělávání v souladu s vydaným RVP nejpozději od 1. září 2025. Tento termín platí nově i pro nižší stupně víceletých gymnázií. Vydání RVP předcházela veřejná konzultace nového obsahu, podněty z ní byly do RVP zapracovány.

Konkrétní postup náběhu výuky dle ŠVP v souladu s revidovaným RVP ZV v období od 1. září 2021 do 1. září 2023 (na 1. stupni) a do 1. září 2024 (na 2. stupni) je na rozhodnutí ředitele školy. Zavádění změn může být postupné. Podívejte se na možnosti náběhu v přiloženém dokumentu. 

S informatikou do RVP ZV přibyl vzdělávací obsah a s ním i nárok na časovou dotaci. Zrušením vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie byly k dispozici dvě hodiny v rámcovém učebním plánu. Informatika jich potřebuje šest. Čtyři hodiny pro informatiku byly ubrány jiným vzdělávacím oblastem. To jak redukce probíhaly, i jejich vysvětlení najdete na následující stránce.

edu.cz
edu.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. V upraveném RVP ZV se zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků se zařazuje na úroveň klíčové kompetence.

vše o změnách v RVP ZV

Podívejte se na webinář „ICT – RVP v nové informatice a digitální klíčová kompetence“, ve kterém se dozvíte ty nejdůležitější informace o změnách v RVP ZV.  Webinář pomůže ředitelům a učitelům lépe pochopit, jak nově uspořádat výuku a jak novou informatiku a digitální kompetence propojit s ostatními obory.  

musíme být připraveni na změnu

„Všechno kolem nás se mění, doba se mění, a tak i my musíme být připraveni na změnu,“ říká Václav Nádvorník, zástupce ředitele a metodik ICT na ZŠ Londýnská v Praze. Ve videu se dozvíte, jak budou v souvislosti s úpravami RVP ZV postupovat v jejich škole a také co doporučuje ostatním učitelům

firmy budou hledat zaměstnance s informatickým myšlením

Proč je důležité učit žáky informatickému myšlení již v základním vzdělávání, jak rozvíjet digitální kompetence v jednotlivých oborech a jaké jsou požadavky trhu? O tom všem mluví Dita Formánková (Přikrylová), ředitelka pro diverzitu ve společnosti Avast a spoluzakladatelka organizace Czechitas.

školy si mohou samy vybrat, jak upraví hodiny 

Proč je v upraveném RVP ZV snížena časová dotace ve vzdělávacích oblastech, proč se nebralo z disponibilní dotace a jak s tím mohou jednotlivé školy pracovat, vysvětluje Michal Černý, prezident AŘZŠ. Uvádí též, jak se s redukcemi plánuje vyrovnat ve své škole, v Masarykově ZŠ Klánovice. 

důležité termíny

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.

edu.cz

chci dostávat pravidelný newsletter
o podpoře škol při zavádění nové informatiky


učebnice pro výuku nové informatiky

pro výuku nové informatiky jsou připravené ověřené učebnice, které mohou školy ihned začít využívat. Učitel se může rozhodnout podle těchto materiálů realizovat celou svoji výuku, nebo si vybrat některé oblasti a svoji výuku jimi doplnit. Učebnice a podpůrné materiály jsou určeny pro 1. i 2.stupeň a ukazují, jak učit určitou oblast nové informatiky, a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení v souladu s upraveným RVP ZV.

Pro potřebu škol a učitelů vznikly také čtyři verze modelových školních vzdělávacích programů pro snadnější sestavení obsahu vzdělávání v informatice podle nově upraveného RVP ZV.  

Portfolio digitální gramotnosti na Metodickém portálu RVP.cz nabízí materiály, aktivity a zajímavé odkazy pro ty, kteří se zajímají o rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků. Inspiraci a pomůcky zde najdou učitelé, kteří chtějí systematicky rozvíjet dílčí digitální dovednosti v nejrůznějších aktivitách napříč kurikulem.

Na stránkách Spomocnik najdete informace a novinky pro využití moderních technologií ve výuce. Jedinečnou vlastností Spomocníka je to, že obsahuje základní informace téměř o všech tématech souvisejících s problematikou vzdělávacích technologií a digitální pedagogiky a že existující souvislosti propojuje hypertextovými odkazy. Je to soustavně aktualizovaný zdroj poznání vhodný pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.


inspirativní videa