Pomáháme základním školám
při zavádění nové informatiky
a digitálních kompetencí do výuky

Nejste na to sami. Jsme v tom společně

Poradíme a navrhneme možná řešení konkrétních problémů v souvislosti
s úpravami ŠVP a zaváděním nové výuky. Ozvěte se svému konzultantovi přímo ve vašem kraji.


Jak je na tom vaše škola?


Naši školu změna teprve čeká

Pokud máte podle inovovaného ŠVP  začít učit od září 2023, je nejvyšší čas zahájit přípravy.
 
 

Začínáme učit podle nového ŠVP

Řešíte výzvy spojené s praktickou každodenní výukou a chodem školy? Pomůžeme s technologiemi pro vaši školu a poskytneme vám praktické tipy do výuky

učíme nově
a sbíráme  zkušenosti

Výuka podle nových učebních plánů přináší spoustu výzev. Zde se můžete inspirovat příklady a příběhy druhých, stejně jako nabídkou dalšího vzdělávání a sdílení poznatků a dobré praxe.


První tři kroky


1

Seznamte se
se změnami

Cílem revize je modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo potřebám 21. století. Co přesně to obnáší? Zde najdete souhrn všech změn, které
s revidovaným RVP přicházejí.

2

Inspirujte se na webinářích a kurzech

široké spektrum pomoci
a podpory v podobě webinářů, workshopů a kurzů určených pro všechny školy – ať už se teprve chystáte učit podle nového ŠVP, nebo již podle něj učíte.

3

Řekněte
si o pomoc

Obraťte se na naše zkušené konzultanty a proberte s nimi plánované revize nad Vašimi vzdělávacími programy. Získejte podporu na míru přímo pro vaši školu.

Důležité termíny


LEDEN 2021

Byla schválena změna nového revidovaného rámcově vzdělávacího plánu.

ZÁŘÍ 2021

První školy zahajují výuku podle revidovaného plánu.

ZÁŘÍ 2023

Od 1. září mají školy povinnost začít vyučovat na prvním stupni podle inovovaného ŠVP.

ZÁŘÍ 2024

Od 1. září mají školy povinnost začít vyučovat i na druhém stupni podle inovovaného ŠVP.

Vysvětlíme.
Zjistíme.
Poradíme.

Ozvěte se!

 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj
 • konzultaci k zavádění změn ve škole
 • pomoc se správou a nákupem techniky (IT Guru)
 • pomoc s rozvojem digitálních kompetencí (lektor pro sborovnu)
 • jiné

Ozveme se běžně do 3 pracovních dnů.

Aktuality


Nejčastější dotazy


O co jde v revizích ICT v RVP ZV?
Cílem je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.
Koho všeho se revize ICT týká?
Reviduje se oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Týká se tedy základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Proč se musí něco měnit?
Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě.
Kdo to stanovil?
Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, konkrétně v opatření 2.2 Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace a opatření 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech, zdůraznění informatického myšlení.
Přidáváte nový vzdělávací obsah, co uberete?
Ve prospěch Informatiky byla snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem: na 1. stupni oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, z 12 na 11 hodin; na 2. stupni po jedné hodině oblastem Člověk a společnost z 11 na 10 hodin, Člověk a příroda z 21 na 20 hodin a Umění a kultura z 10 na 9 hodin. Vzdělávací obsah těchto čtyř vzdělávacích oblastí byl upraven (redukován) tak, aby odpovídal snížené časové dotaci i nárokům na inovace v digitální oblasti.

Nenalezli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se na naše konzultační centrum.

Odebírejte pravidelné informace
týkající se malých revizí.