Pomáháme základním školám při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky

Pomáháme základním školám při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí do výuky

Národní pedagogický institut ČR nabízí zdarma různé formy podpory pro školy při zavádění ICT revizí RVP

Národní pedagogický institut ČR nabízí zdarma různé formy podpory
pro školy při zavádění ICT revizí RVP

Inspirujte se na webinářích,
kurzech
a dalších akcích

Máte možnost účastnit se zdarma
kurzů, webinářů, konferencí nebo
akcí přímo v krajích. Pestrou vzdělávací nabídku najdete na stránce Nabídka podpory a kurzů

Seznam akcí najdete v Kalendáři.

Jak projít změnou

Provedeme vás na cestě od prvních
krůčků až po možnost sdílet
s ostatními své zkušenosti
s výukou nové informatiky a v rozvíjení digitálních kompetencí v jednotlivých předmětech.

Objednejte si konzultaci IT guru, ICT metodika nebo individuální konzultaci k ŠVP, lektora do sborovny anebo vybírejte z další nabídky podpory 

Připravme děti na budoucnost

Proč potřebujeme změnu výuky?

Změny výuky v souvislosti s ICT revizemi jsou nutné pro to, aby žáci byli připraveni na budoucnost, která je stále více digitální. Digitální dovednosti jsou dnes nezbytné pro úspěch v osobním i profesním životě.

A nejde jen o digitální dovednosti. Jaké další dovednosti děti potřebuji?

Sledujte s námi trendy v digitálním vzdělávání

Sledujte s námi trendy v digitálním vzdělávání

Zapojte se do diskuze

Streamované diskuze s učiteli a odborníky u kulatého stolu.

Digitální kompetence, Nová informatika, Informatické myšlení, Kybernetická bezpečnost, Umělá inteligence, Digitální pomůcky ve výuce a mnoho dalších témat.

Poslechněte si

KYBcast –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ o kybernetické bezpečnosti

Škola DIGI IN –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ inspirace k rozvíjení digitálních kompetencí

DIGIDĚTI ve škole –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ o vlivu digitálních technologií na společnost, děti a školu

Projděte si aktuality a zůstaňte v obraze

Důležité termíny


LEDEN 2021

Byla schválena změna nového revidovaného rámcově vzdělávacího plánu.

ZÁŘÍ 2021

První školy zahajují výuku podle revidovaného plánu.

ZÁŘÍ 2023

Od 1. září mají školy povinnost začít vyučovat na prvním stupni podle inovovaného ŠVP.

ZÁŘÍ 2024

Od 1. září mají školy povinnost začít vyučovat i na druhém stupni podle inovovaného ŠVP.

Vysvětlíme.
Zjistíme.
Poradíme.

Ozvěte se!

 • Vybrat
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Královehradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Vysočina
 • Zlínský kraj
 • konzultaci k zavádění změn ve škole
 • pomoc se správou a nákupem techniky (IT Guru)
 • pomoc s rozvojem digitálních kompetencí (lektor pro sborovnu)
 • pomoc se zavedením digitálních technologií do výuky (krajský ICT metodik)
 • pomoc s kyberbezpečností (lektor pro sborovnu)
 • pomoc s umělou inteligencí pro sborovny
 • jiné

Ozveme se běžně do 5 pracovních dnů.

Nejčastější dotazy

O co jde v revizích ICT v RVP ZV?
Cílem je zlepšit kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a rozvíjet informatické myšlení žáků.
Koho všeho se revize ICT týká?
Reviduje se oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Týká se tedy základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií.
Proč se musí něco měnit?
Vzdělávací obsah RVP ZV ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie nebyl aktualizován od roku 2005. Jeho znění a rozsah v RVP neodpovídá významu, který digitální technologie hrají v současné společnosti. Digitální kompetence jsou dnes považovány za základ pro úspěch v osobním, společenském i pracovním životě. Podrobné informace o důvodech revizí najdete na stránce Proč potřebujeme změnu výuky? Připravme děti na budoucnost.
Kdo to stanovil?
Revize informatického kurikula byla usnesením vlády ČR č. 927/2014 schválena 12. listopadu 2014 jako součást Strategie digitálního vzdělávání ČR do roku 2020, konkrétně v opatření 2.2 Zdůraznění problematiky digitálních technologií napříč kurikulem a jeho modernizace a opatření 2.3 Modernizace vzdělávací oblasti ICT v rámcových vzdělávacích programech, zdůraznění informatického myšlení.
Přidáváte nový vzdělávací obsah, co uberete?
Ve prospěch Informatiky byla snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem: na 1. stupni oblasti Člověk a jeho svět o jednu hodinu, z 12 na 11 hodin; na 2. stupni po jedné hodině oblastem Člověk a společnost z 11 na 10 hodin, Člověk a příroda z 21 na 20 hodin a Umění a kultura z 10 na 9 hodin. Vzdělávací obsah těchto čtyř vzdělávacích oblastí byl upraven (redukován) tak, aby odpovídal snížené časové dotaci i nárokům na inovace v digitální oblasti.

Nenalezli jste odpověď na svou otázku? Obraťte se na naše konzultační centrum.