revize RVP ZV v digitální oblasti

Vše, co potřebujete vědět o změnách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí. Prezenční setkání pro ředitele škol v krajských pracovištích NPI

Jak na změny ICT revizí u vás ve škole? Přijďte si poslechnout příběhy škol a podělit se o své zkušenosti
a názory.
 Setkání proběhnou 6. prosince 2022 současně ve všech krajích. V úvodu a na konci bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.

Digitální kompetence prakticky

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat? S učiteli základních škol budeme diskutovat o tom, kdy jsou technologie skvělou pomůckou například ke zvýšení motivace žáků, k nastartování zájmu o nové učivo, a kdy v pravém slova smyslu přispívají k rozvoji digitálních kompetencí a co konkrétně to znamená.

Digitální škola: Funkční zapojení technologií do výuky

Nabídka na trhu digitálních technologií pro školy je opravdu pestrá. Jak tedy správně technologii vybrat, tak aby seděla potřebám dané školy a zároveň maximálně přispěla k rozvoji digitálních kompetencí žáků napříč všemi předměty? Co je nutné zohlednit při vybavení školy, když chcete, aby učitelé i žáci zakoupenou technologii efektivně využívali?
S čím vším vám může pomoci IT Guru a kde hledat další podporu? O tom všem a mnohém dalším se diskutovalo 10. 11. 2022 podívejte se a inspirujte se zkušenostmi vašich kolegů.

.

Podívejte se, jak na digitální kompetence – záznam živé debaty

29. září se konal další z kulatých stolů, tentokrát na téma Jak na rozvoj digitální kompetence žáků. Debaty se zúčastnily představitelky škol, které s jejím rozvíjením v duchu revidovaného RVP ZV v digitální oblasti už začaly: zástupkyně ředitelky ZŠ Okružní z Mostu Michaela Šicová, která je zároveň aprobovanou učitelkou českého jazyka a výtvarné výchovy, pedagožka Anna Ritzová ze ZŠ generála Zdeňka Škarvady v Ostravě-Porubě a Hana Zbořilová z Reálného gymnázia a ZŠ Otto Wichterleho Prostějov, a Eva Fanfulová, garantka rozvoje digitálních kompetencí v podpoře škol při „malých“ revizích RVP ZV v NPI ČR.  Podívejte se na záznam debaty, kterou tradičně moderoval Josef Dašek a nechte se inspirovat.                                         

DigiSeč 2022: Záznam z konference Digitální technologie ve výuce

Co přinesla DigiSeč 2022? Podívejte se na krátký film ze zákulisí, na záznamy vystoupení klíčových řečníků plenární části, prohlédněte si pretenzace z workshopů a nechte se inspirovat. Vše najdete na webové stránce konference.  

EDUCA: DIGITÁLNÍ EVOLUCE

Konference Educa Digitální revoluce proběhla 10. října 2022 v Liberci s cílem seznámit učitele a ředitele základních a středních škol se změnami souvisejícími s novou informatikou a digitálními kompetencemi. Konference kromě dopolední plenární části zaměřené na to, jak společnými silami ve škole postupně zvládnout změny, které revize rámcových vzdělávacích programů v oblasti digitálních technologií přináší, nabídla učitelům formou odpoledních workshopů také inspirativní nápady pro jednotlivé vyučovací předměty, a to i ty “méně tradiční”, jako např. tělocvik.  Informace o konferenci 

Nábor lektorů na DIGI kurzy 

Hledáme lektory kurzů zaměřených na rozvíjení digitálních kompetencí napříč předměty, které jsou určené pedagogům na 1. i 2. stupni ZŠ
v rozsahu 12–24 hodin. Budete lektorovat kurzy pro vzdělávací obory podle své aprobace a  profesních zkušeností. Nabízíme vám úvodní vzdělávací programy pro lektory, podpůrné kurzy, možnosti supervizních konzultací a vzájemných setkávání lektorů pro sdílení zkušeností
a nových nápadů po celou dobu vaší lektorské činnosti. 

Digitalizace školy na edu.cz/digitalizujeme

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. Na webu edu.cz/digitalizujeje najdete informační servis a všechny potřebné metodiky v sekcích: Digitální učební pomůcky, Prevence digitální pasti, Metodická podpora, IT guru, IT správa, Bezpečná školní ICT, Konektivita a a bezpečnost. Sledujete i záznamy kulatých stolů k prevenci digitální pasti (z 2.6. 22) a IT správě (z 8. 6. 22)

Jak pracovat s edukační robotikou?

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Sledujte živě streamovanou debatu s učiteli několika vybraných škol, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti se zaváděním robotiky do výuky. Dozvíte se nejen inspirativní příběhy, ale i nezdary a na co si dát pozor. 

Jak na revize ICT ve společném vzdělávání?

Zveme vás k debatě u kulatého stolu na téma zavádění výuky nové informatiky ve společném vzdělávání, která se koná 4. května od 15 hodin. Je určená nejen školám zřízeným podle § 16 odst. 9 školského zákona, ale i těm, v nichž jsou podle tohoto paragrafu zřízeny jen jednotlivé třídy, oddělení či skupiny. Vedle zástupců těchto škol se živé debaty zúčastní na NPI ČR Daniela Růžičková, garantka vzdělávací oblasti informatika, a Renata Votavová, garantka témat  společného vzdělávání.

Jak na novou informatiku? 
Kulatý stůl ke zkušenostem z výuky

O své zkušenosti se s Vámi přišli podělit zástupci tří škol, kde se nová informatika úspěšně učí už druhé pololetí. Za NPI ČR se k diskutujícím připojila garantka této oblasti Daniela Růžičková, setkáním provázel moderátor Josef Dašek. Poslechněte si záznam, zjistěte, co a jak jinde funguje a nechte se inspirovat!


jak jsme zaváděli revize u nás

Na ZŠ Františka Kupky v Dobrušce témata pro výuku ICT učitelé konzultují s dětmi v rámci školního parlamentu. Podívejte se, jak přistoupili k zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí na této základní škole a jak dokázali zaujmout učitele, žáky i rodiče.

podpora školám

Školy, které se připravují na výuku v souladu s upraveným RVP od 1. září 2022, ale i školy, které již výuku zahájily, mohou čerpat podporu ve formě webinářů, kurzů, konzultací a další podpory.  

nové RVP pro gymnázia

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v září opatřeními ministra vydalo Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia revidované v digitální oblasti. Opatření nabývají účinnosti 1. září 2022, gymnázia zahájí vzdělávání v souladu s vydaným RVP nejpozději od 1. září 2025. Tento termín platí nově i pro nižší stupně víceletých gymnázií. Vydání RVP předcházela veřejná konzultace nového obsahu, podněty z ní byly do RVP zapracovány.

Konkrétní postup náběhu výuky dle ŠVP v souladu s revidovaným RVP ZV v období od 1. září 2021 do 1. září 2023 (na 1. stupni) a do 1. září 2024 (na 2. stupni) je na rozhodnutí ředitele školy. Zavádění změn může být postupné. Podívejte se na možnosti náběhu v přiloženém dokumentu. 
edu.cz

S informatikou do RVP ZV přibyl vzdělávací obsah a s ním i nárok na časovou dotaci. Zrušením vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie byly k dispozici dvě hodiny v rámcovém učebním plánu. Informatika jich potřebuje šest. Čtyři hodiny pro informatiku byly ubrány jiným vzdělávacím oblastem. To jak redukce probíhaly, i jejich vysvětlení najdete na následující stránce.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání v digitální oblasti tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. V upraveném RVP ZV se zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků se zařazuje na úroveň klíčové kompetence.

edu.cz

vše o změnách v RVP ZV

Podívejte se na webinář „ICT – RVP v nové informatice a digitální klíčová kompetence“, ve kterém se dozvíte ty nejdůležitější informace o změnách v RVP ZV.  Webinář pomůže ředitelům a učitelům lépe pochopit, jak nově uspořádat výuku a jak novou informatiku a digitální kompetence propojit s ostatními obory.  

musíme být připraveni na změnu

„Všechno kolem nás se mění, doba se mění, a tak i my musíme být připraveni na změnu,“ říká Václav Nádvorník, zástupce ředitele a metodik ICT na ZŠ Londýnská v Praze. Ve videu se dozvíte, jak budou v souvislosti s úpravami RVP ZV postupovat v jejich škole a také co doporučuje ostatním učitelům

firmy budou hledat zaměstnance s informatickým myšlením

Proč je důležité učit žáky informatickému myšlení již v základním vzdělávání, jak rozvíjet digitální kompetence v jednotlivých oborech a jaké jsou požadavky trhu? O tom všem mluví Dita Formánková (Přikrylová), ředitelka pro diverzitu ve společnosti Avast a spoluzakladatelka organizace Czechitas.

školy si mohou samy vybrat, jak upraví hodiny 

Proč je v upraveném RVP ZV snížena časová dotace ve vzdělávacích oblastech, proč se nebralo z disponibilní dotace a jak s tím mohou jednotlivé školy pracovat, vysvětluje Michal Černý, prezident AŘZŠ. Uvádí též, jak se s redukcemi plánuje vyrovnat ve své škole, v Masarykově ZŠ Klánovice. 

edu.cz

důležité termíny

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu se změnami v RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.


chci dostávat pravidelný newsletter
o podpoře škol při zavádění nové informatiky


učebnice pro výuku nové informatiky

pro výuku nové informatiky jsou připravené ověřené učebnice, které mohou školy ihned začít využívat. Učitel se může rozhodnout podle těchto materiálů realizovat celou svoji výuku, nebo si vybrat některé oblasti a svoji výuku jimi doplnit. Učebnice a podpůrné materiály jsou určeny pro 1. i 2.stupeň a ukazují, jak učit určitou oblast nové informatiky, a přitom u žáků rozvíjet informatické myšlení v souladu s upraveným RVP ZV.

Pro potřebu škol a učitelů vznikly také čtyři verze modelových školních vzdělávacích programů pro snadnější sestavení obsahu vzdělávání v informatice podle nově upraveného RVP ZV.  

Portfolio digitální gramotnosti na Metodickém portálu RVP.cz nabízí materiály, aktivity a zajímavé odkazy pro ty, kteří se zajímají o rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků. Inspiraci a pomůcky zde najdou učitelé, kteří chtějí systematicky rozvíjet dílčí digitální dovednosti v nejrůznějších aktivitách napříč kurikulem.

Na stránkách Spomocnik najdete informace a novinky pro využití moderních technologií ve výuce. Jedinečnou vlastností Spomocníka je to, že obsahuje základní informace téměř o všech tématech souvisejících s problematikou vzdělávacích technologií a digitální pedagogiky a že existující souvislosti propojuje hypertextovými odkazy. Je to soustavně aktualizovaný zdroj poznání vhodný pro rozvoj digitálních kompetencí učitelů.


inspirativní videa