DIGI roadshow
pro učitele 2. stupně základních škol

Jak rozvíjet digitální kompetence u vás ve škole na 2. stupni?
Diskuzní setkání ve vašem kraji.  

V úterý 30. května od 14 hodin

Na krajských pracovištích NPI ČR


O čem bylo setkání tentokrát?


Proč je důležité zabývat se rozvojem digitálních kompetencí na 2. stupni napříč obory, jak souvisí a nesouvisí informatika s rozvojem digitálních kompetencí a proč nestačí jen občas použít ve výuce libovolnou aplikaci. 

Reportáž z březnové DIGI roadshow pro učitele 1. stupně ZŠ


Digiroadshow organizuje Národní pedagogický institut ČR s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí.

Setkání proběhnou současně ve všech krajích. V úvodu a na konci bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí napříč republikou.

Harmonogram

14:00–14:30 Zahájení DIGI roadshow, vystoupení Daniely Růžičkové, obsahové garantky pro revize RVP NPI ČR, a Ireny Fričové, manažerky projektu NPO 3.1 DIGI
14:30–14:35 Zdravice z krajských pracovišť 
14:35–17:00 Společný program prezentace, sdílení příkladů dobré praxe (diskuze účastníků a odborníků na krajském pracovišti NPI)
17:00–17:45 Společný závěr, diskuze


Proč je setkání vhodné právě pro vás?


Už jste začali vyučovat na 2. stupni nebo se teprve připravujete 
a chcete se nechat inspirovat?

Chcete zažít aktivity
k danému tématu na vlastní kůži?

Chcete si o změnách
a svých zkušenostech popovídat s kolegy?
 

Potřebujete se vyznat
v nabídce podpory
a  pomoci při zavádění změn.


Ohlasy z březnové akce


Nejdůležitější věc, kterou si z DigiRoadshow odnáším, je…

„Akce pro mě měla veliký přínos, každý z lektorů byl zkušený a fajn. Hodiny ITC mě baví, chtěla bych, aby bavily i děti. Sama se potřebuji zdokonalit a spoustu se toho naučit, takže ráda využiji další takto zajímavá školení. Děkuji za tuto možnost.“

„Váš přístup k novinkám je velice praktický a kolegové byli úžasní. Opravdu jste nás uklidnili, že to nebude žádná věda. Přeji Vám hodně úspěchů a dostatek peněz k realizaci Vašich akcí. Děkuji.“

„Děkuji za možnost setkání s lektory a učiteli informatiky. Díky této akci jsem se ubezpečil, že jsem novou informatiku pochopil správně a učíme ji v souladu s tím, co zaznělo od lektorů. Uvítal bych ještě více příkladů z praxe. Jak vést hodiny informatiky, co všechno s dětmi dělat. Nápadů není nikdy dost..“

„Tento vzdělávací program mě namotivoval učit informatiku a zbavila jsem se strachu z tohoto předmětu. Jsem moc ráda, že jsem se ho zúčastnila.“

„Velké poděkování patří paní učitelkám ze ZŠ Heřmanův Městec, které nám pomohly najít cestu k nové informatice  jednoduchými avšak praktickými metodami.“

„Děkuji za přínosné informace k činnostem v předmětu Informatika a za zapojení do praktických činností při řešení rébusů.“

Přijďte s námi diskutovat, společně řešit problémy, vyprávět a poslechnout si příběhy škol a sdílet své zkušenosti ve vašem kraji i v celé ČR.

Dozvíte se tu, co jinde ne.

Akce i veškerá podpora projektu Národního plánu obnovy DIGI jsou zdarma.