Zdravotní analýza i sestavení tréninkového plánu na míru díky digitálním technologiím

Duben 29, 2024

Chytré fitness hodinky jsou v naší společnosti rozšířené, oblíbené, mnohé z nich i finančně dostupné. Petr Hlinka, učitel tělocviku z Dobříše, se s námi podělil o své nápady, jak učí žáky využívat jejich potenciál nejen v oblasti zdravotní, ale také sportovní.

Zapojování digitálních technologií do hodin tělocviku může vypadat různě – od projektorů, na kterých se promítá rozcvička, až třeba po mobilní aplikace pro sestavení vlastního tréninku. Možnosti ale oproti jiným předmětům mají značně omezené, ovšem s existencí fitness hodinek přichází i další způsoby, jak lze výuku tělocviku pojmout. Umí děti využít tuto technologii ke zlepšení svého života a pomoci si jejím prostřednictvím k dobré fyzické kondici? A pokud ne, nemohla by jim v tom pomoci škola?

Všechno má svůj čas 

Petr Hlinka doporučuje začít s takovými změnami pomalu, třeba v podobě nějakého projektu, ideálně ve dvouhodinové výuce, pokud je to možné. Je důležité věnovat čas představení té technologie a vysvětlení, jak se s ní pracuje. To je vhodné spojit s vyhledáváním informací, kdy si žáci zkusí na některé věci přijít postupně sami. V rámci hodin postupně dochází ke konkrétnímu zapojování hodinek, kdy si například žáci při cvičení vzájemně hlásí a kontrolují tep. 

Vnímejme svůj srdeční tep 

Hlídat si při cvičení svůj srdeční tep a „zvědomit si“, jak se u toho cítíme, je důležité. Pomáhá nám to i při sestavování vlastního cvičebního plánu a tréninku. Pomocí hodinek si lze hlídat intervalový trénink jako například skákání přes švihadlo.

Technika správného dřepu s telefonem 

Jednou z dalších možností je zapojit do výuky telefony k tomu, aby si žáci sami mohli vyhodnotit, zda cviky provádí správně. Taková aktivita by mohla začít tím, že by jim vyučující předvedli, jak má technicky správně probíhat dřep. Žáci by si následně zkusili dřep vykonat a zaznamenat si své počiny na video či fotku. Následně by se snažili analyzovat svůj výkon vzhledem k předloze a pokusili by se najít, kde a v čem je potřeba cvik změnit, upravit. 

Vlastní software s ohledem na individualizaci 

V podcastu nám Petr Hlinka představil projekt, na kterém dlouhodobě pracuje. Vznikl především z toho důvodu, že ne každý žák má nebo může mít chytré hodinky. Jedná se o software, díky němuž bude možné sbírat a zapisovat různá data a měření jednotlivých žáků a bude to propojeno i s analýzou. Žáci budou mít náramky s čipy a z nich se data budou zasílat přímo do tabletu vyučujícího. Analýza a dlouhodobě sbíraná data pomohou žákům v sestavení osobních cvičebních plánů. Tento software po odzkoušení nabídnou i ostatním školám.

Technologie by podle Petra Hlinky neměly v hodinách tělesné výchovy být neustále, ale občasně by se do nich zapojovat měly, protože jejich přínos je významný. Pokud vás zajímají podrobnosti, případně další nápady do výuky, doporučujeme si podcast Škola DIGI IN poslechnout celý. Stačí navštívit YouTube kanál Národního pedagogického institutu, případně další podcastové platformy.

Připravila: Anna Hynešová 

Související odkazy


Škola DIGI IN

Tělesná výchova
1. stupeň ZŠ

Tělesná výchova
2. stupeň ZŠ