Konference
EDUCA

Liberec

Cíl je cesta…
Digitální svět zítřka

Další ročník se koná 7. října 2024

Reportáž z konference Educa 2023

Učíte na základní nebo střední škole? |  Vedete školu? 
 Jste školní ICT metodik?   |  Učíte jinde, ale technologie vás zajímají?

Pak je konference EDUCA právě pro vás! 
Zveme Vás do světa digitálních kompetencí a informatiky.


Jak probíhala konference 2023?


Dopoledne - VIP salónek Home Credit Areny v Liberci (kapacita 200 lidí)

Naši přednášející účastníkům přiblížili, jak ve škole společně postupně zvládat všechny změny, které přináší revize RVP v informatické oblasti. Dozvěděli se, jak poznat a pojmenovat digitální změny, které už přirozeně ovlivňují naše životy. Nyní by měli mít jasno v tom, které z těchto změn pozvat do školy hlavním vchodem, jak je nabídnout žákům a co jim to přinese.

Odpoledne - ZŠ Lesní Liberec
(kapacita 400 lidí)

Žádné pasivní poslouchání – účastníci si mohli vybrat dva z dvaceti praktických devadesátiminutových workshopů k různým oblastem informatiky a rozvíjení digitálních kompetencí v jednotlivých předmětech, které si opravdu prožili na vlastní kůži.


Co si účastníci odnesli?


✔  Vhled do nové informatiky a digitálních kompetencí

✔  Praktické příklady z obsahu nové informatiky

✔  Tipy pro rozvoj digitálních kompetencí v jednotlivých předmětech

✔  Inspiraci do výuky svého předmětu

✔  Zážitek z aktivit v roli žáků a jeho následnou reflexi


Časový harmonogram


08:00–09:00 – registrace, coffee break, prezentace partnerů
09:00–09:15 – zahájení, úvodní slova
09:15–11:45 – plenární část v Home Credit Aréně
11:45–12:30 – oběd
12:30–13:30 – přejezd do ZŠ Lesní
13:30–15:00 – 1. blok workshopů v ZŠ Lesní
15:00–15:30 – přestávka s občerstvením
15:30–17:00 – 2. blok workshopů v ZŠ LesníPlenární část:

Ondřej Neumajer

Ve svém profesním zaměření se soustřeďuje na problematiku účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání, vzdělávací inovace a vzdělávací politiku. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti oddělení Digitalizace ve vzdělávání.

Na cestě digitálního vzdělávání: Jak jsem se opět mýlil.

V posledních letech přicházejí novinky v digitálním vzdělávání stále rychleji, a to nejen ve formě nových či inovovaných technologií, ale také nečekaných událostí, které významně ovlivňují naše životy a promítají se do světa vzdělávání. V tomto příspěvku se zaměříme na aktuální trendy digitálního vzdělávání, které ovlivňují globální vzdělávací prostředí, stejně jako ty, které mají dopady a projevy v českých školách. Dojde i na umělou inteligenci. Předpovědět, jakým směrem se digitální vzdělávání bude ubírat, je obtížné, na některé perspektivy a horizonty se alespoň pokusíme ukázat.


Daniel Preisler

Je ředitelem Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice. Škola se od roku 2000 zaměřuje na využívání informačních technologií ve výuce. Je spoluautorem portálu veskole.cz, který se zaměřuje na interaktivní výuku. Je také iniciátorem a spoluautorem prvních interaktivních učebnic v ČR. Snaží se nejen vzdělávat, ale i předávat své zkušenosti jiným, zvláště v oblasti využívání polytechniky a ICT ve výuce i při vedení školy.

Polytechnika – věda a technika pro „stavbu“ cest.

Cílem vystoupení je podnítit diskuzi o tom, jak efektivně začlenit polytechniku do vzdělávacího procesu.
Moderní polytechnika má obrovský potenciál pro rozvoj klíčových dovedností, jakými jsou týmová spolupráce, řešení problémových úloh, kritické myšlení a digitální gramotnost. Ukážeme si konkrétní návody pro začlenění polytechniky do vzdělávacího plánu školy.


Pavel Kopřiva

Je konceptuální a sklářský umělec z Prahy a Kamenického Šenova, kde řídí Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou. Šestnáct let vede Ateliér interaktivních médií na Purkynově univerzitě v Ústí nad Labem. Vystudoval obor šperk na Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou, později se učil o skle u Jiřího Harcuby na VŠUP a intermediální tvorbu u Adély Matasové, studoval i na americké Pilchuck Glass School. S manželkou učil v německém Bild-Werku, přednášel i v Corning Glass Studio v USA a v Marinha Grande v Portugalsku. Zabýval se výzkumem využití nanovláken a počítačem řízeného světla v kombinaci se zrcadly.

Ruce a oči na rozcestí

Nové technologie ve výtvarné a umělecké praxi. Hraniční cesty současného umění ve spojení s digitálními technologiemi. Tradiční výtvarné obory na křižovatce.


Hana Košťálová

Vystudovala FF UK v oboru čeština a pedagogika. Působila jako národní koordinátorka, lektorka a certifikátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), společně s manželem založila sdružení Kritické myšlení, které o rozvoj RWCT v Česku pečuje. Učila na PedF UK, vede pedagogický kurz o kritickém myšlení a dialogické výuce na VŠE. Je programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu, lektorkou a členkou expertní rady Učitele naživo. Podílí se na projektech lepšího učení žáků a je spoluautorkou řady publikací. Od ministra školství obdržela medaili MŠMT II. stupně.

Jak podporovat lepší učení žáků v našich školách

Světová komunita vzdělavatelů se shoduje na tom, že v učitelích dříme obrovský potenciál pro změny v celém systému. Lze ho uvolnit skrze systematickou, dobře organizovanou a vedenou spolupráci při společném profesním učení. Ne každé setkávání pedagogů a ne každá diskuse mezi nimi skutečně vede k profesnímu učení, které proměňuje učitelovu praxi tak, aby to mělo dopad na lepší učení žáků. Jaké zásady je potřeba respektovat a jaké podmínky vytvářet, aby pedagogové mohli stát v čele pedagogického rozvoje ve vlastní škole i v celém systému? Co se osvědčuje v praxi a co potvrzují výzkumy? Jak do konceptu společného profesního učení pedagogů zapadá práce s kurikulem?


Jan Musil

Absolvent VŠ v oboru jaderné elektroenergetiky Jan Musil zahájil svoji profesní kariéru v Akademii věd ČR se zaměřením na plazmové technologie a nové materiály. Kromě toho externě přednášel na ZČU na katedrách fyziky a fyzikální metalurgie a materiálů. Působil i na VŠE Praha. V zahraničí pobýval na univerzitách v USA a Německu, přednášel na konferencích v Americe i Evropě, kromě toho vedl mezinárodní projekty, publikoval v mezinárodních časopisech a je autorem dvou patentů. Také například pracoval jako generální ředitel ŠKODA POWER v průmyslu, byl předsedou poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu, Rady pro inovace a konkurenceschopnost. V Bruselu byl členem komise Industry Fusion Committee pro přípravu výstavby plasma fúzního reaktoru ITER ve Francii. Je také jedním ze spoluautorů knihy Základní podnikání a nyní se věnuje poradenské a konzultační činnosti. 

Stavba mostu: Jdeme ve vzdělávání a požadavcích moderního průmyslu stejnou cestou? 

Příspěvek se zabývá otázkou, zda trendy ve vzdělávání odpovídají potřebám moderního průmyslu, jaké znalosti a dovednosti získané vzděláním jsou důležité pro úspěšné zapojení do práce – od základních postupů v průmyslu až po klíčové činnosti technického a technologického pokroku. Otevírá diskuzi o možných dopadech odklonu od vzdělávání zaměřeného na znalosti uložené v paměti směrem k práci s daty, digitalizaci a umělé inteligenci. V poslední části je nastíněn pohled na proces sbližování vzdělání a potřeb praktického života.V případě dotazů se prosím obraťte na hlavního organizátora konference Vojtěcha Splavce - vojtech.splavec@npi.cz.

Konference probíhá v rámci akce EDUCA WEEK

více informací najdete na webu educaweek.cz

Odebírejte pravidelné informace
týkající se malých revizí.