Rozhovory, debaty, podcasty i reportáže
s ukázkami dobré praxe


Digitální kompetence

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky při rozvíjení digitální kompetence.

Pavel Škramlík: Umíme učit tělocvik na dálku a technologie využíváme i ve výuce umění
Ani v Litvínově nezapomínají na technologie. Například v rámci tělocviku mají k dispozici učitelé dataprojektor. Mimo tento předmět žáci pracují s virtuální realitou a mají dovoleno vyhledávat na různých typech zařízení. Další díl podcastu je zaměřený na technologie z pohledu ředitele sportovní školy, který zároveň učí umění.

Škola DIGI IN: Nela Votápková: V hodině vytváříme politické kampaně v Canvě – Když Nela Votápková učí děti právo, připraví znění lidských práv na QR kódy a žáci se s pomocí čtečky učí látku z občanské výchovy. K výuce novodobých dějin paní učitelka využívá vzdělávací videa dostupná na internetu.

DIGI roadshow Plzeň: Andrea Tláskalová – Rozvoj digitálních kompetencí lze realizovat i v přírodě
Lektorka Andrea Tláskalová na svém workshopu některým učitelům otevřela zcela nové obzory, zjistili, že se dá informatické myšlení u dětí rozvíjet i s pomocí pár klacíků, šišek nebo spadaných listů. 


Nová informatika

Inspirujte se u kolegů – zkušenosti, nápady a ukázky z výuky nové informatiky.

Škola DIGI IN: Pavel Šiktanc: Informatiku s Emilem učíme už od třetí třídy
V Litvínově začínají už ve třetí třídě s Emilem a pokračují se scratchem, Lego:WeDo, Lego: Mindstorms a micro:bity. Díky tomu, že s žáky pracuje dlouhodobě, tak se v posledních ročnících už učí s daty, programují a dělají plnohodnotné aplikace.

Škola DIGI IN – Aleš Kozák – Programujeme vlajky a propojujeme tím zeměpis, matiku a informatiku
Se sedmáky programuje ve scratchi vlajky různých států a ve vyšších ročnících přechází na náročnější úlohy, kdy si žáci v týmech programují vlastní hru. Zájemcům a talentovaným pak poskytuje podporu ve výuce dalších programovacích jazyků.

Cyril Brom: O digitálních technologiích zábavně
Cyril Brom a Anna Drobná z Univerzity Karlovy jsou spoluautory animovaného seriálu Datová Lhota, který seznamuje malé diváky České televize se světem počítačů a internetu. Jak se seriálem pracovat v hodinách, představili učitelům na workshopu v rámci konference EDUCA 2023.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost jednoduše, prakticky, srozumitelně. Podcast o kybernetické bezpečnosti a právu v online prostoru - KYBcast - připravuje dvojice Václav Maněna a Pavel Matějíček.

KYBcast —  29. díl, 2. série — Co umí Portál občana a jak ho používat bezpečně

Vítáme vás u 29. dílu našeho KYBcastu, tentokrát se zaměřujeme na téma, Co umí Portál občana a jak ho používat bezpečně. Spolu s odborníkem Pavlem Matějíčkem prozkoumáme klíčové aspekty a bezpečnostní opatření tohoto důležitého portálu. Připravte se na objevování možností, které Portál občana nabízí!

KYBcast —  28. díl, 2. série — Jaké změny přinesou elektronické doklady

Představte si svět, kde vaše peněženka není plná plastových karet a papírků, ale vše máte uložené bezpečně ve svém telefonu. Budeme se bavit o bezpečnosti, pohodlí a také o tom, jaký dopad mohou mít na soukromí a data.

KYBcast —  26. díl, 2. série — Ulož.to prakticky končí –⁠ čím ho nahradit a kde stahovat

Ulož.to, jedna z nejpopulárnějších služeb pro sdílení a stahování souborů, nedávno oznámila razantní změnu svého fungování.  Jaké důsledky to má pro komunitu filesharingu? A co je ještě důležitější, kam se nyní obrátit pro bezpečné, efektivní a legální sdílení souborů?


Jak na revize RVP v oblasti informatiky

Záznamy webinářů ke změnám RVP ZV a úpravám školních vzdělávacích programů v oblasti ICT pro vedení škol, koordinátory změny a pedagogy.

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 2/2 — Kurz vedou Daniela Růžičková, Garant vzdělávací oblasti/oboru Informatika, ICT a Eva Fanfulová, garantka digitálních kompetencí v revizích RVP ZV v oblasti ICT.

Superlektorský kurz pro koordinátory změny 1/2 — Kurz vedou Daniela Růžičková, Garant vzdělávací oblasti/oboru Informatika, ICT a Eva Fanfulová, garantka digitálních kompetencí v revizích RVP ZV v oblasti ICT.

Startovací balíček Revize ICT RVP ZV – webinář pro ředitele – V záznamu webináře Daniely Růžičkové se ředitelé škol seznámí s hlavními změnami v RVP ZV a možnostmi výuky nové informatiky i rozvoje digitálních kompetencí žáků. 

ICT revize: s čím vám pomůže konzultant ŠVP, IT guru, KIM? Sledujte debatu 14. 6. 2023.
Živá streamovaná debata na téma IT správa

Nákup digitálních učebních pomůcek

NPO: pokročilé, nebo základní digitální pomůcky? Rozhodují potřeby žáků — 
V diskuzi u kulatého stolu se dozvíte, na jaké účely lze finance z prostředků Národního plánu obnovy na inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace použít, včetně vysvětlení, jaké pomůcky můžeme podle podmínek NPO považovat za ty, které slouží k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků.

Pořizujeme z prostředků Národního plánu obnovy digitální učební pomůcky pro žáky.
Jak ve škole přistoupit k plánování nákupu, aby zvolené digitální učební pomůcky pro žáky odpovídaly nejen podmínkám NPO, ale také podmínkám v konkrétní škole, aby je žáci mohli v různých hodinách využívat bez technických problémů a učitelé dokázali technologie smysluplně začlenit i do neinformatických předmětů.

Digitální škola: Funkční zapojení technologií do výuky. Vybavit školu digitální technikou lze různě. Jak ale zvolit tu správnou pro vaši školu a pro rozvoj digitálních kompetencí žáků v jednotlivých předmětech? Jaká by měla být vize vaší školy?

Digitální učební pomůcky pro nejmenší děti
a žáky. 
Jaké pomůcky se hodí pro různé věkové kategorie a jak přispívají k rozvoji informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, které vám představí jednotlivé možnosti využití a nákupu pomůcek v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s @MŠMT jsme pro vás připravili krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.

Další pokročilé digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ a SŠ. Potřebujete poradit, které typy pomůcek jsou vhodné pro žáky ZŠ a ŠŠ tak, aby co nejvíce podpořili rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí? Ve spolupráci s MŠMT jsme pro vás připravili další krátké video, kde si některé pomůcky v praxi představíme a povíme si také o možnostech jejich nákupu.


Jak na to ve škole

Zkušenosti, informace, rady, tipy a příklady ze škol při úpravách školních vzdělávacích programů  a přípravě na výuku podle revidovaného RVP v oblasti informatiky.

ICT revize: s čím vám pomůže konzultant ŠVP, IT guru, KIM? Individuální konzultace umožňují najít řešení příslušných problémů přímo na míru dané škole - v červnové debatě se zaměřujeme na tři skupiny odborníků, kteří pomáhají školám.

Představení: IT guru, 2022 

Revize ICT pohledem učitele
Petra Boháčková, zástupkyně ředitele, vyučující fyziky a angličtiny, 2021 


Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Co jsou digitální kompetence a jak na ně – pro školy zřizované podle § 16, zákona č. 5612004 Sb
Záznam webináře. Cílem akce je seznámit účastníky s možnostmi rozvoje digitálních kompetencí žáků s mentálním postižením v rámci výuky podle revidovaného RVP ZV a se způsoby jejich dosažení prostřednictvím digitálních technologií.

Výuka informatiky na ZŠS v době digitální  Přestože Rámcový vzdělávací program ZŠS neprošel revizí, jeho rámec však školám umožňuje reagovat na změny, které s sebou současná digitální doba přináší – vždyť digitální technologie vstupují i do života žáků se závažnějším mentálním postižením, kteří se vzdělávají v základní škole speciální.

Jak na ICT revize ve společném vzdělávání?  Záznam debaty o zavádění výuky nové Informatiky na školách zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona.

Představení: Společné vzdělávání a nová Informatika  Mohou směřovat k osvojení očekávaných výstupů nové Informatiky a k dosažení digitální kompetence společné všichni žáci? Pokud jim škola bude pomáhat s orientací v digitálním prostředí a povede je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií, je to možné. Některým žákům ale bude nezbytné poskytnout na této cestě individuální podporu.

Jak na nový RVP ZV ve školách zřízených podle § 16 šk. zákona — A. Kubcová Vitoulová, M. Tunkerová, R. Votavová